Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin


Svensk studie indikerer: Tatoveringer øger risikoen for malignt lymfom

Tatoveringer er associeret med en øget risiko for udvikling af maligne lymfomer, viser et svensk case-kontrol-studie. Risikoen synes at være højest for diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) og follikulært lymfom (FL).

De seneste årtier er tatoveringer blevet endog meget populære. Tal fra sidste år viser, at op imod 600.000 danskere har valgt at udsmykke deres krop med tatoveringer – og mange har mere end én.

Tatoveringsblæk indeholder karcinogener, eksempelvis primære aromatiske aminer, metal og polycykliske aromatiske kulbrinter. Det har været kendt i noget tid, at tatoveringsprocessen igangsætter en immunologisk reaktion, som leder til, at tatoveringsblækket deponeres i lymfeknuderne. Det har hidtil været uvist, hvilke helbredsmæssige konsekvenser deponeringen af blækket har.  

I det svenske case-kontrol-studie undersøgte forskerne sammenhængen mellem at have tatoveringer og den samlede risiko for malignt lymfom. Forskerne identificerede alle tilfælde af malignt lymfom diagnosticeret i perioden mellem 2007 og 2017 hos personer i alderen 20 til 60 år i det svenske nationale kræftregister. Tre tilfældigt udvalgte alders- og kønsmatchede kontroller per case blev samplet fra befolkningsregisteret. 

De inkluderede studiedeltageres eksponering for tatoveringer blev undersøgt via et spørgeskema i 2021, og oplysning om mulige confounders blev indhentet fra diverse registre. Forskerne gjorde brug af multivariabel logistisk regression til at estimere incidens-ratioen (IRR) af malignt lymfom hos tatoverede personer.   

Stort behov for mere viden

Studiepopulationen bestod af 11.05 individer. I case-gruppen havde 21 procent én eller flere tatoveringer, mens det gjaldt 18 procent i kontrolgruppen. Analyseresultaterne viser, at personer med tatoveringer havde en højere justeret risiko for lymfom (IRR = 1,21; 95% CI 0,99–1,48). Risikoen var umiddelbart højest for DLBCL (IRR 1,30; 95% CI 0,99–1,71) og FL (IRR 1,29; 95% CI 0,92–1,82).

Tid fra første tatovering til indeksåret havde betydning for risikoen. Risikoen for at udvikle malignt lymfom var således højest hos personer, som havde mindre end to år mellem deres første tatovering og indeksåret (IRR = 1,81; 95% CI 1,03–3,20). Risikoen faldt med intermediær eksponeringsvarighed (tre til ti år), men den steg igen hos personer, der fik deres første tatovering ≥11 år før indeksåret  (IRR = 1,19; 95% CI 0,94–1,50).

Studiet kunne ikke dokumentere en sammenhæng mellem størrelsen på det totale tatoverede kropsareal og en stigende risiko for at udvikle malignt lymfom.

Forskerne konkluderer i abstractet, at der hurtigst muligt bør iværksættes mere epidemiologisk forskning for at etablere kausalitet.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether