Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Liso-cel er en kosteffektiv behandling til DLBCL

Det er kosteffektivt at behandle patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) med CAR-T-celleterapien Breyanzi (lisocabtagene maraleucel, liso-cel) i anden linje, viser et nyt studie.

Studiet er det første studie til dato, som har inkorporeret både sundhedsudgifter, samfundsmæssige produktivitetstab og livskvalitet i vurderingen af CAR-T-celleterapiens omkostningseffektivitet. Det nye studie er publiceret i Blood Advances.

”I studiet har vi inkorporeret de – ofte oversete – samfundsmæssige omkostninger, der er associeret med kræftbehandling. Disse bliver typisk negligeret i kosteffektivitetsanalyser, der alene fokuserer på de sundhedssektor-relaterede udgifter. (…)Behandlinger, der forbedrer livskvaliteten, gavner ikke blot patienterne, de reducerer også de bredere samfundsomkostninger, hvilket er et vigtigt aspekt af vores omkostningseffektivitetsevaluering,” udtaler studiets seniorforfatter Abou-el-Enein, lektor i medicin på Keck School of Medicine ved University of Southern California i en artikel på det amerikanske hæmatologiske selskab ASH’s hjemmeside.

Liso-cel har været godkendt til behandling af DLBCL i anden linje i USA siden 2022, men siden FDA’s godkendelse har produktets kosteffektivitet været til debat blandt onkologer. Og debatten har især raset i 2023, hvor prisen på liso-cel er steget markant fra $410.300 per behandling i 2022 til $444.227 per behandling i 2023.  

I Danmark er liso-cel ikke anbefalet til behandling af patienter med DLBCL. CAR-T-celleterapien har ikke været vurderet i Medicinrådet, og der ligger ikke en ansøgning til behandling i rådet.

Behov for at holde udgifterne nede 

I studiet har forskerne foretaget en omkostningseffektivitetsanalyse af liso-cel som behandling til patienter med relaps eller refraktær DLBCL ved brug af en opdelt overlevelsesmodel, som vurderer omkostningseffektiviteten ved medicinske behandlinger på tværs af sygdomsstadier.

Analysen viser, at DLBCL-patienter behandlet med liso-cel havde en median forventet levetid på 5,34 år mod 2,47 år med standardbehandling (SOC). Patienterne opnåede 3,64 kvalitetsjusterede leveår (QALY) med liso-cel versus 1,62 QALY med SOC. Omkostningseffektiviteten ved liso-cel målt med ICER var $99.669 per QALY i en sundhedssektorsammenhæng og $68.212 i en samfundsmæssig sammenhæng. ICER evaluerer de ekstra omkostninger, der kræves for hver opnået QALY under den forudsætning, at der er en samfundsmæssig vilje til at betale op til $100.000 per QALY. I artiklen konkluderes det således, at ”liso-cel er en omkostningseffektiv behandling, der holder sig under $100.000 per QALY-grænsen”.

Studiet er modeleret efter outcomes fra registreringsstudiet TRANSFORM. Patienter i studiet havde en medianalder på 60 år, størstedelen var mænd, og de havde alle oplevet relaps på den initiale behandlingen inden for de første 12 måneder. Liso-cel blev administreret i overensstemmelse med den måde, behandlingen blev administreret i TRANSFORM.

Direkte medicinske omkostninger i analysen inkluderede CAR-T-celleterapiprocedurer, kemoterapi, stamcelletransplantation, hospitalsindlæggelser, løbende monitorering, behandling af progression, palliativ behandling samt behandling af uønskede hændelser. Omkostningerne blev vurderet ud fra publiceret litteratur og real world-datasæt. Samfundsomkostninger inkluderede produktivitetstab, herunder tab af arbejdsmarkedsfortjeneste, værdi af ubetalt produktivitet, husholdningsaktiviteter samt rejseudgifter.

Hvad angik mortalitetsrelateret tabt arbejdsfortjeneste var liso-cel associeret med omkostningstab på $110.608, mens tabet lød på $156.362 for SOC. Derudover var ubetalt produktivitetstab samt ikke-kompenserede udgifter til husholdning forholdsvis lavere ved liso-cel sammenlignet med SOC.

Det er en begrænsning ved studiet, at det ikke har inkluderet langsigtede opfølgningsdata. Desuden viste scenarieanalyser, at det kan blive udfordrende at opretholde en omkostningseffektivitet med liso-cel under $100.000 per QALY-grænsen. ”Det viser, at der er et udtalt behov for at administrere omkostningerne til liso-cel for at sikre overkommelighed og økonomisk bæredygtighed,” lyder det i artiklen.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether