Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Mosunetuzumab plus PV viser lovende effekt ved fremskreden LBCL

Patienter med relaps eller refraktær storcellet B-cellelymfom (LBCL) opnår vedvarende respons, når de behandles med det bispecifikke antistof Lunsumio (mosunetuzumab) i kombination med antistof lægemiddelkonjugatet (ADC) Polivy (polatuzumab vedotin, PV).

Det viser resultaterne fra et fase Ib/II-studie, som for nylig blev publiceret i Nature Medicine. Data inkluderer også den undergruppe af patienter, som har dårlige kliniske og patologiske prognostiske karakteristika, herunder tilbagefald efter behandling med CAR-T-celleterapi.

Fra september 2018 til februar 2022 blev 120 patienter inkluderet i studiet, heraf blev 22 patienter behandlet i fase Ib-dosiseskaleringskohorten og 98 patienter i fase II-dosisekspansionskohorten. Studiets fase II-komponent er en enkelt arm i et igangværende studie med flere arme. Den samlede sikkerhedspopulation i fase Ib/II-studiet inkluderede samtlige  patienter, mens effektpopulationen ekskluderede tre patienter med grad 1-3a follikulært lymfom (FL).

Patienterne havde en median alder på 68 år, 85 procent havde sygdom i et avanceret stadium og knap 65 procent havde extranodal sygdom. Størstedelen af patienterne (62,5 procent) havde diffust storcellet B-cellelymfom, mens de resterende havde high grade B-celle lymfom (HGBCL) eller FL. De havde mediant modtaget to tidligere behandlingslinjer forud for inklusion i studiet, inklusiv CAR-T-celleterapi (35,0 procent) og stamcelletransplantation (12,5 procent). 57,5 procent af patienterne var primært refraktære, 77,5 procent var refraktære over for seneste behandling og 83,3 procent var refraktære over for tidligere anti-CD20-behandling. Og blandt de patienter, der tidligere havde fået CAR-T-celleterapi, var 78,6 procent refraktære over for tidligere CAR-T-celleterapi.

Det primære endepunkt i studiets fase II-del var bedste samlede responsrate (ORR) vurderet af en uafhængig review-komité (IRC), mens de sekundære endepunkter inkluderede investigatorvurderet ORR, komplet respons (CR), responsvarighed (DoR), progressionsfri overlevelse (PFS) samt samlet overlevelse (OS).

Også effekt i højrisiko grupper

Efter en median opfølgning på 23,9 måneder viser data fra fase II-delen af studiet, at det primære endepunkt blev mødt med en IRC-vurderet ORR på 59,2 procent (95% CI 48,8-69,0) og en CR-rate på 45,9 procent (95% CI 35,8–56,3). Den mediane DoR var ikke nået på tidspunktet for data-cutoff  (95% CI 20,5–ikke estimerbar (NE)). Den mediane PFS var 11,4 måneder (95% CI 6,2–18,7), og den mediane OS var 23,3 måneder (95% CI 14,8–NE).

De patienter, der tidligere havde modtaget CAR-T-celleterapi samt andre højrisiko subpopulationer opnåede ligeledes lovende effekt på behandlingen. I artiklen fremhæves det dog, at studiet ikke er powered til at vurdere effekt i disse subgrupper.

I fase Ib- og fase II-delen af studiet var de hyppigst forekommende grad 3 bivirkninger neutropeni (25,0 procent) og fatigue (6,7 procent). CRS af en hver grad forekom hos 16,7 procent af patienterne.

I en artikel publiceret på det europæiske kræftselskab ESMO’s hjemmeside fremhæves det, at data  fra studiet er begrænset af enkelt-arms designet, samt at der er behov for yderligere translationelle studier for at forstå resistensmekanismerne ved mosunetuzumab plus PV til fulde. Desuden er det en begrænsning ved studiet, at man ikke har oplyst, hvor mange patienter, der tidligere har været eksponeret for PV, lyder det i artiklen.

I artiklen konkluderes det, at behandlingen med mosunetuzumab plus PV viser lovende effekt- og sikkerhedsdata hos patienter med aggressivt relaps eller refraktært LBCL, der ikke er kandidater til stamcelletransplantation (ASCT) eller intensiv kemoimmunterapi. Data fra fase Ib/II-studiet har ført til, at behandlingskombinationen aktuelt undersøges i det randomiserede fase III-studiet SUNMO. Det evaluerer effekt og sikkerhed af ​​mosunetuzumab plus PV i patienter med relaps eller refraktær aggressiv B-celle non-Hodgkin lymfom (B-NHL), der ikke er egnede til ASCT. Studiet tillader inklusion af patienter, som tidligere har været eksponeret for PV.

PV i kombination med kemoimmunterapi er i en række europæiske lande godkendt i første linje til B-NHL. Dette er dog ikke tilfældet i Danmark, hvor Medicinrådet i juni 2023 afviste PV i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin og prednison (pola-R-CHP) til patienter med ubehandlet DLBCL. PV er også blevet afvist i kombination med bendamustin og rituximab (R-benda) til patienter med relaps eller refraktært DLBCL, der ikke er egnede til hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether