Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin


”Vi er mest bekymrede for risikoen for akut myeloid leukæmi, som er en alvorlig sygdom med høj dødelighed. Til gengæld er det positivt, at der ikke findes en øget risiko for andre kræftformer, hvilket er vigtig ny viden," siger Trine Trab.

Stamcelletransplanterede lymfekræftoverlevere har dobbelt så høj risiko for ny kræft

Tidligere lymfekræftpatienter, som har modtaget højdosis kemoterapi og stamcelletransplantation, har dobbelt så høj risiko for at udvikle visse kræftsygdomme senere i livet sammenlignet med baggrundsbefolkningen, viser et dansk studie.

Studiet har kortlagt risikoen for senfølger efter behandling mod lymfekræft, og det viser, at højdosis kemoterapi efterfulgt af autolog stamcelletransplantation fordobler risikoen for at få akut myeloid leukæmi (AML), myelodysplastisk syndrom (MDS) og hudkræft senere i livet. Studiet kunne ikke vise en øget risiko for andre kræftformer.  

”Vi er mest bekymrede for risikoen for akut myeloid leukæmi, som er en alvorlig sygdom med høj dødelighed. Til gengæld er det positivt, at der ikke findes en øget risiko for andre kræftformer, hvilket er vigtig ny viden, udtaler Trine Trab, læge og forsker ved Aalborg Universitetshospital og Rigshospitalet i en artikel på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Hun er førsteforfatter til studiet sammen med Joachim Bæch, læge og ph.d.-studerende ved Aalborg Universitetshospital. Forskningen er støttet af Kræftens Bekæmpelse.

Det er ikke nyt, at intensiv kemoterapi mod lymfekræft øger risikoen for at udvikle ny kræft senere i livet, men hidtil har det ikke været undersøgt, hvor stor risikoen er. Den viden er, ifølge Trine Trab, vigtigt. Ikke mindst når effekten af og bivirkningerne ved nye behandlinger skal holdes op imod de eksisterende standardtilbud.

”Lymfekræftpatienter kan heldigvis leve længe efter intensiv behandling med kemoterapi og stamcelletransplantation, og derfor er der mere fokus på, hvad der sker efter behandlingen, og her er det vigtigt at vide, hvilke senfølger de kan risikere at få af behandlingen på lang sigt(…)”, udtaler hun.

Alder er en risikofaktor

Studiet har inkluderet 803 danske patienter med forskellige former for lymfekræft, som alle var blevet behandlet med højdosis kemoterapi efterfulgt af autolog stamcelletransplantation. I studiet er patienterne fulgt i op til 17 år efter kræftdiagnosen med det formål at dokumentere, om de blev ramt af ny kræftsygdom senere i livet. Patienterne er sammenlignet med baggrundsbefolkningen og matchet på køn og alder.

Data viser, at 129 ud af de 803 patienter udviklede ny kræftsygdom i løbet af studie-periode. Heraf fik 47 patienter hudkræft, mens 27 patient fik enten AML eller MDS. Det svarer til, at efter 15 år vil 5 procent af de tidligere lymfekræftpatienter have fået AML og MDS. I baggrundsbefolkningen ligger tallet på 0,3 procent. Hvad angår forekomsten af hudkræft, lå den efter 10 års opfølgning på 8 procent blandt patienterne, der tidligere var behandlet for lymfekræft sammenlignet med fire procent i baggrundsbefolkningen.

Der blev registeret 55 tilfælde af andre kræftformer i studiet, men sammenlignedes forekomsten af disse over tid med forekomsten i baggrundsbefolkningen var der ikke en overhyppighed.

Studiet viser, at alder er en risikofaktor for ny kræftsygdom efter højdosis kemoterapi og autolog stamcelletransplantation. Jo ældre patienten var, da behandlingen blev givet, des større var risikoen for at udvikle ny kræftsygdom senere i livet.

Studiet er publiceret i The Lancet Haematology.

 

 

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether