Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Besked

Failed loading XML...

Gazyvaro anbefalet mod follikulær lymfom

EUs komite for ibrugtagning af medicin, CHMP, har anbefalet obinutuzumab (Gazyvaro) som andenbehandling af follikulær lymfom.

Behandlingen kan gives efter at behandling med rituximab (MabThera) ikke har vist resultater eller har medført tilbagefald inden for det første halve år.

Anbefalingen sker på baggrund af de foreløbige resultater af fase III studiet GADOLIN.

Det viser, at patienter, som tidligere forgæves er behandlet med MapThera, opnåede en 52 procents reduktion i risikoen for forværring eller død pga. sygdommen, hvis de samtidig med kemoterapien bendamustin fik Gazyvaro - istedet for bendamustin alene.

Dertil kom, at den progressionsfrie overlevelse for kombinationen af bendamustin og Gazyvaro var mere end dobbelt så lang (29,2 vs 13,7 måneder), som for bendamustin alene.

Anbefalingen lyder på, at man kan fortsætte med Gazyvaro alene efter den indledende kombinationasbehandling.

Gazyvaro er et manipuleret monoklonalt antistof udviklet til at binde sig til CD20, et protein, som kun findes på B-celler. Gazyvaro er designet til at angribe og ødelægge målrettede B-celler både direkte og sammen med kroppens immunsystem.

Gazyvaro er i forvejen godkendt i mere end 70 lande i kombination med chlorambucil (Leukeran), for folk med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift