Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Breyanzi godkendt i EU til behandling af storcellet B-cellelymfom i 2L

Europa-Kommissionen (EC) har godkendt den CD19-rettede CAR T-celleterapi Breyanzi (lisocabtagene maraleucel, liso-cel) til behandling af patienter med recidiverende eller refraktært (r/r) storcellet B-cellelymfom, som har fået én tidligere behandling.

Godkendelsen af liso-cel er baseret på resultater fra det pivotale fase III-studie TRANSFORM. TRANSFORM viser, at liso-cel mere end firedobler den gennemsnitlige eventfrie overlevelse (EFS) sammenlignet med standardbehandlingen bestående af vedligeholdelses-kemoimmunterapi efterfulgt af højdosis kemoterapi og hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT). EFS hos patienter behandlet med liso-cel var således 10,1 måneder, mens EFS for standardbehandlingsgruppen var 2,3 måneder (HR=0,349; 95% CI 0,229-0,530; P<0,0001]) på tidspunktet for den planlagte interimanalyse med en median opfølgning på 6,2 måneder. Data fra den primære analyse med en medianopfølgning på 17,5 måneder var i overensstemmelse med interimanalysen med en median EFS ikke nået for liso-cel mod en median EFS på 2,4 måneder for standardbehandling.

Med liso-cel opnåede størstedelen (73,9 procent) af patienterne komplet respons (CR). Til sammenligning opnåede mindre end halvdelen (43,5 procent) af patienterne i kontrolarmen DR. Den mediane progressionsfri overlevelse (PFS) blev ikke nået med liso-cel, mens var 6,2 måneder med standardbehandling (HR=0,400; 95% CI 0,261-0,615; P<0,0001).

Liso-cel er en CD19-rettet CAR T-celleterapi til behandling af voksne patienter med diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), high grade B-celle lymfom (HGBCL), primært mediastinalt storcellet B-cellelymfom (PMBCL) og follikulært lymfom grad 3B (FL3B), som har fået tilbagefald inden for 12 måneder efter afslutningen af eller er refraktære over for førstelinjebehandling med kemoimmunterapi.

Godkendelsen er vigtig milepæl

Liso-cels sikkerhedsprofil er veletableret, og i TRANSFORM var forekomsten af cytokinfrigivelsessyndrom (CRS) og neurologiske hændelser generelt af lav grad og for det meste hurtigt løst med standardprotokoller og uden brug af profylaktiske steroider.

CRS af enhver grad blev rapporteret hos 48,9 procent af patienterne behandlet med liso-cel. CRS af grad 3 blev rapporteret hos én procent. Gennemsnitstiden til debut af CRS var 5 dage (1-63), og gennemsnitsvarigheden af CRS var 4 dage (1-16). Enhver grad af neurologiske hændelser blev rapporteret hos 10,9 procent af patienterne behandlet med iso-cel. Grad 3 neurologiske hændelser blev rapporteret hos 4,3 procent. Gennemsnitstiden til indtræden af neurologiske hændelser var 11 dage (7-17), mens den gennemsnitlige varighed af neurologiske toksiciteter var 4,5 dage (1-30).

Hos patienter med diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), som er den mest almindelige form for non-Hodgkin lymfom, er op til 40 procent refraktære over for eller får tilbagefald efter indledende behandling. For de DLBCL-patienter, hvis sygdom reagerer på vedligeholdelsesbehandling med kemoimmunterapi, og som er egnede til transplantation, er standardbehandlingen i dag intensiv vedligeholdelses-kemoimmunterapi efterfulgt af højdosis-kemoterapi og HSCT. Det er imidlertid kun cirka en fjerdedel af patienterne, der anses for at være transplantationsegnede, hvilket efterlader et fortsat udækket behov for andenlinjebehandlingsmuligheder med helbredende potentiale. For disse patienter kan iso-cel potentielt blive en gamechanger, forudser én af forskerne bag TRANSFORM, Bertram Glass, overlæge ved afdelingen for hæmatologi og stamcelletransplantation ved Helios Klinikum i Berlin.

"Denne godkendelse er et stort fremskridt for patienterne med fortsat udvikling imod at ændre praksis for behandling i anden linje og tilbyde en personlig behandlingsmulighed, der kan føre til langvarig remission.,” udtaler Bertram Glass i en pressemeddelelse fra Bristol Myers Squibb, der er firmaet bag liso-cel.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, neurologi
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether