Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Behandlingsstrategi spiller ingen rolle for OS ved PTCL

Det ændrer ikke ved den samlede overlevelse, om patienter med den sjældne form for aggressiv lymfekræft nodal perifer T-celle lymfom’ (PTCL) får flere serier kemoterapi eller mindre kemoterapi med efterfølgende strålebehandling, viser ny forskning fra Aalborg Universitetshospital.

Studiet, som er publiceret i American Journal of Hematology, har undersøgt behandlingseffekt og prognostiske faktorer hos patienter med begrænset stadie (stadie I-II) nodal PTCL. Studiet har inkluderet 239 patienter, som er blevet behandlet for nodal PTCL i Danmark og Sverige i perioden 2000-2014. 67 procent af patienterne havde fået seks til otte serier kemoterapi (CHOP eller CHOP-lignende regimer), mens 22 procent havde fået tre til fire serier kemoterapi, heraf havde 59 procent efterfølgende fået strålebehandling. 16 procent af den samlede patientkohorte havde fået autolog stamcelletransplantations-konsolidering 

Studiet viser, at der ikke er forskel i overlevelsen de to grupper imellem. Der skal således mere forskning til for at finde ud af, hvilken behandlingsstrategi, der er mest optimal, til patienter med nodal PTCL, understreger forskerne bag studiet. Ved en gennemsnitlige opfølgning på 127 måneder var den fem-årige samlede overlevelse (OS) 58 procent og den progressionsfri overlevelse (PFS) var 53 procent. 

I en multivariabel analyse var høj alder (mindst 60 år) og B-symptomer ugunstige, mens ALK+ anaplastisk storcellet T-cellelymfom var gunstigt for overlevelsesresultatet. Lavrisikopatienter (alder < 60 uden B-symptomer) skilte sig ud ved at have en fem-årig OS på 77 procent.

Bedre fremtidig vejledning

Generelt for lymfekræft går tendensen imod at give mindre kemoterapi, fordi det giver færre bivirkninger. Den nye undersøgelse peger derimod på, at man skal passe på med at overføre den strategi direkte til patienter med PTCL. Derimod skal man se på patienterne som en særskilt gruppe, påpeger forskerne bag studiet. De håber, at undersøgelsen kan bruges til at vejlede patienterne bedre.

”Den giver os en bedre mulighed for at beskrive fordele og ulemper for patienterne. De næste undersøgelser skal sammenligne behandlinger for at vise, hvad der er bedst. Der er også nye behandlinger på vej, som skal indgå i fremtidige studier,” udtaler læge og ph.d.-studerende Ahmed Ludvigsen Al-Mashhadi fra Aalborg Universitetshospital i en artikel på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Forskningsprojektet ’Overlevelse og senfølger ved sjældne former for lymfekræft’ fik 1.225.000 kr. fra Knæk Cancer 2021. Det sætter fokus på fire undertyper af lymfekræft, der samlet rammer færre end 150 patienter i Danmark om året, nemlig nodal perifert T-celle lymfom, splenisk marginal zone lymfom, lavstadie follikulært lymfom og mantlecelle lymfom. Bevillingen blev givet til Tarec Christoffer El-Galaly, der er overlæge og professor ved Aalborg Universitetshospital.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether