Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Tumorvolumen kan forudsige gavn af CAR T hos lymfompatienter

Størrelsen af metabolisk tumorvolumen (MTV) kan være med til at identificere, hvilke lymfompatienter der sandsynligvis vil drage fordel af CAR T-celleterapi, viser ny undersøgelse. Resultaterne tyder desuden på, at måling af MTV også kan være nyttig til at finde det optimale tidspunkt for CAR T-celleinfusionen.

Introduktionen af CAR T-celleterapi har ført til et fundamentalt skift i behandlingen af recidiverende og refraktær storcellet B-cellelymfom. Forståelsen af, hvilke risikofaktorer der er forbundet med manglende respons på CAR T-cellebehandling er dog stadig utilstrækkelig, ligesom der mangler pålidelige prædiktive biomarkører. I den nye undersøgelse, som er publiceret i HemaSphere, deltog 47 personer fra tre tyske universitetscentre, som gennemgik restaging med PET-scanning forud for CAR T-celleterapi.

Multivariabel analyse

Patienternes gennemsnitsalder på behandlingstidspunktet var 61 år, og 18 personer var kvinder (38 procent). Størstedelen havde diffust storcellet B-cellelymfom (33 patienter), efterfulgt af transformeret follikulært lymfom (10 patienter), primært mediastinalt B-cellelymfom (to patienter) og high-grade B-cellelymfom (to patienter). Mens 43 personer fik CAR T-cellebehandlingen Kymriah (tisagenlecleucel), gennemgik fire personer behandling med Yescarta (axicabtagene ciloleucel).

Efter at have udført en multivariabel analyse med hensyntagen til tumorkarakteristika og patientfaktorer, der kan påvirke progressionsfri overlevelse (PFS), undersøgte forskerne, om MTV eller maksimal standardiseret optagelsesværdi (SUVmax) yderligere kunne forbedre risikostratificeringen.

Resultaterne viste, at ekstranodal sygdom var den mest forudsigende faktor ud af dem, der rutinemæssigt er tilgængelige. Forskerne fandt, at ekstranodal sygdom var forbundet med signifikant ringere samlet overlevelse efter CAR T-cellebehandling (P = 0,012). Endvidere oplevede patienter, hvis MTV og SUVmax var højere end den optimale tærskel på henholdsvis 11 mL og 16,7, kortere PFS (henholdsvis P = 0,016 og P = 0,002). Ud fra dette konkluderer forskerne bag studiet, at MTV og SUVmax kan være nyttige risikofaktorer til udvælgelse af personer, der sandsynligvis vil drage fordel af CAR T-celleterapi.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether