Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Lunsumio vedbliver at vise effekt i tungt forbehandlede patienter med r/r follikulært lymfom

ASH: Det bispecifikke CD20xCD3 antistof Lunsumio (mosunetuzumab) vedbliver at vise effekt og en tolerabel sikkerhedsprofil i patienter med relapseret/refraktært (r/r) follikulært lymfom (FL), som har fået ≥ to tidligere behandlingslinjer.

Det viser analyser af opdaterede data fra fase I/II-studiet GO29781. Data blev præsenteret på en oral session under den amerikanske hæmatologiske kongres ASH, der løb af stablen fra d. 10. til d. 13. december i New Orleans (abstract #610).

Tidligere i år anbefalede det europæiske lægemiddelagentur EMA mosunetuzumab som behandling til patienter med r/r FL på baggrund af data fra GO29781. Data viste, at 60,0 procent af patienterne opnåede komplet respons (CR) på behandlingen. Tidligere studier har vist, at standardbehandling med PI3K-hæmmeren copanlisib giver CR-rater på 14 procent. I det datasæt mosunetuzumab blev anbefalet på baggrund af, var den mediane follow-up 18,3 måneder.

I de opdaterede data, der blev fremlagt på ASH, er den mediane opfølgningsperiode 26,7 måneder. Her var CR-raten fortsat 60,0 procent, og 79,5 procent af de patienter, som opnåede CR, var fortsat i remission i mindst 24 måneder efter endt behandling.

 

Tungt forbehandlet kohorte

GO29781 har inkluderet 90 patienter med FL grad 1-3a, som havde modtaget minimum to tidligere behandlingslinjer forud for inklusion (inklusiv et anti-CD20-antsitof og en alkylator). Den mediane alder var 60 år, og 77 procent af patienterne havde stadie III/IV sygdom. Patienterne havde mediant modtaget tre tidligere behandlingslinjer (2-10), 53 procent var dobbelt-refraktære til tidligere anti-CD20 behandling og alkylator-behandling, og 52 procent af patienterne var progredieret i løbet af 24 måneder fra opstart af førstelinjebehandling.  

I GO29781 fik patienterne mosunetuzumab i serier af 21 dage med løbende step-up dosering. De patienter, der opnåede CR efter otte serier fortsatte uden yderligere behandling, mens de patienter, der havde partielt respons efter otte serier, fik yderligere ni serier. Studiets primære endepunkt var CR-rate vurderet af en uafhængig review-komité. Der blev foretaget post-hoc-analyser med det formål at sammenligne outcome med mosunetuzumab vs. seneste forudgående behandling og for at vurdere korrelationen mellem cytokin release syndrome (CRS) og tumorrespons.

Ved data cutoff i maj 2022 havde 54 patienter gennemført den initiale behandling, og 36 patienter havde afbrudt behandlingen, primært grundet progression. To patienter var i genbehandling med mosunetuzumab, 72patienter var i follow-up og 16 patienter havde forladt studiet.

Effekten holder over tid

For alle 90 inkluderede patienter viser data, at den investigator-vurderede objektive responsrate (ORR) var 77,8 procent (95% CI: 67,8–85,9) og CR var 60,0 procent (95% CI: 49,1–70,2). Den mediane varighed af respons (DoR) og varigheden af CR (DoCR) var ikke nået. Den mediane progressionsfri overlevelse (PFS) var heller ikke nået; 24 måneders PFS var 51,4 procent (95% CI: 39,4–63,3).

Data viser ydermere, at effektmålene ORR, DoR, DoCR og tid til opstart af næste behandling eller død alle blev forbedret med mosunetuzumab sammenlignet med seneste forudgående behandling. Størstedelen af de inkluderede patienter havde forud for behandling med mosunetuzumab senest modtaget kemoimmunterapi.

Der blev ikke observeret nogen nye tilfælde af CRS eller fatale, alvorlige grad ≥tre bivirkninger siden seneste datarapportering, og der blev ikke observeret kronisk toksicitet i relation til behandlingen. I 4,4 procent af tilfældene førte bivirkninger til behandlingsstop. De fleste tilfælde af CRS sås under den første serie (84,5 procent) og 97,2 procent var grad 1 og 2 tilfælde. Der blev ikke observeret en sammenhæng mellem forekomsten af CRS og tumorrespons.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
  Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Hani Abu-Khalil - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Anne Westh - allround
  Hanna Sigga Madslund - allround
  Stephanie Hollender - allround
  Thomas Telving - allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Annoncekonsulent
  Helle Hviid
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether