Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Lunsumio vedbliver at vise effekt i tungt forbehandlede patienter med r/r follikulært lymfom

ASH: Det bispecifikke CD20xCD3 antistof Lunsumio (mosunetuzumab) vedbliver at vise effekt og en tolerabel sikkerhedsprofil i patienter med relapseret/refraktært (r/r) follikulært lymfom (FL), som har fået ≥ to tidligere behandlingslinjer.

Det viser analyser af opdaterede data fra fase I/II-studiet GO29781. Data blev præsenteret på en oral session under den amerikanske hæmatologiske kongres ASH, der løb af stablen fra d. 10. til d. 13. december i New Orleans (abstract #610).

Tidligere i år anbefalede det europæiske lægemiddelagentur EMA mosunetuzumab som behandling til patienter med r/r FL på baggrund af data fra GO29781. Data viste, at 60,0 procent af patienterne opnåede komplet respons (CR) på behandlingen. Tidligere studier har vist, at standardbehandling med PI3K-hæmmeren copanlisib giver CR-rater på 14 procent. I det datasæt mosunetuzumab blev anbefalet på baggrund af, var den mediane follow-up 18,3 måneder.

I de opdaterede data, der blev fremlagt på ASH, er den mediane opfølgningsperiode 26,7 måneder. Her var CR-raten fortsat 60,0 procent, og 79,5 procent af de patienter, som opnåede CR, var fortsat i remission i mindst 24 måneder efter endt behandling.

 

Tungt forbehandlet kohorte

GO29781 har inkluderet 90 patienter med FL grad 1-3a, som havde modtaget minimum to tidligere behandlingslinjer forud for inklusion (inklusiv et anti-CD20-antsitof og en alkylator). Den mediane alder var 60 år, og 77 procent af patienterne havde stadie III/IV sygdom. Patienterne havde mediant modtaget tre tidligere behandlingslinjer (2-10), 53 procent var dobbelt-refraktære til tidligere anti-CD20 behandling og alkylator-behandling, og 52 procent af patienterne var progredieret i løbet af 24 måneder fra opstart af førstelinjebehandling.  

I GO29781 fik patienterne mosunetuzumab i serier af 21 dage med løbende step-up dosering. De patienter, der opnåede CR efter otte serier fortsatte uden yderligere behandling, mens de patienter, der havde partielt respons efter otte serier, fik yderligere ni serier. Studiets primære endepunkt var CR-rate vurderet af en uafhængig review-komité. Der blev foretaget post-hoc-analyser med det formål at sammenligne outcome med mosunetuzumab vs. seneste forudgående behandling og for at vurdere korrelationen mellem cytokin release syndrome (CRS) og tumorrespons.

Ved data cutoff i maj 2022 havde 54 patienter gennemført den initiale behandling, og 36 patienter havde afbrudt behandlingen, primært grundet progression. To patienter var i genbehandling med mosunetuzumab, 72patienter var i follow-up og 16 patienter havde forladt studiet.

Effekten holder over tid

For alle 90 inkluderede patienter viser data, at den investigator-vurderede objektive responsrate (ORR) var 77,8 procent (95% CI: 67,8–85,9) og CR var 60,0 procent (95% CI: 49,1–70,2). Den mediane varighed af respons (DoR) og varigheden af CR (DoCR) var ikke nået. Den mediane progressionsfri overlevelse (PFS) var heller ikke nået; 24 måneders PFS var 51,4 procent (95% CI: 39,4–63,3).

Data viser ydermere, at effektmålene ORR, DoR, DoCR og tid til opstart af næste behandling eller død alle blev forbedret med mosunetuzumab sammenlignet med seneste forudgående behandling. Størstedelen af de inkluderede patienter havde forud for behandling med mosunetuzumab senest modtaget kemoimmunterapi.

Der blev ikke observeret nogen nye tilfælde af CRS eller fatale, alvorlige grad ≥tre bivirkninger siden seneste datarapportering, og der blev ikke observeret kronisk toksicitet i relation til behandlingen. I 4,4 procent af tilfældene førte bivirkninger til behandlingsstop. De fleste tilfælde af CRS sås under den første serie (84,5 procent) og 97,2 procent var grad 1 og 2 tilfælde. Der blev ikke observeret en sammenhæng mellem forekomsten af CRS og tumorrespons.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether