Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

CAR T giver bedre livskvalitet end standardbehandling ved r/r DLBCL

CAR T-cellebehandling i anden linje giver en klinisk betydningsfuld forbedring i livskvalitet for patienter med recidiverende/refraktær diffust storcellet B-celleymfom (r/r DLBCL) i forhold til standardbehandling.

Det viser den første komparative analyse af patientrapporterede resultater (PRO'er) fra fase III-studiet ZUMA-7.

ZUMA-7-studiet, hvis PRO-resultater er publiceret i Blood, har undersøgt CAR T-cellebehandlingen axicabtagene ciloleucel (axi-cel) over for standardbehandling. I studiet er voksne personer med r/r DLBCL efter førstelinjes Mabthera (rituximab) og anthracyclin-baseret kemoterapi blevet randomiseret 1:1 til enten at modtage axi-cel eller standardbehandling, som bestod af et platinbaseret kemoterapiregime efterfulgt af højdosisterapi og autolog stamcelletransplantation hos dem, der responderede på kemoterapien.

PRO-værktøjerne blev administreret ved baseline, på dag 50, dag 100, dag 150, måned 9 og hver 3. måned fra randomisering til 24 måneder eller en eventfri overlevelsesbegivenhed. Præspecificerede hypoteser for PRO-værktøjerne Quality of Life Questionnaire-Core 30 (QLQ-C30) fysisk funktion, overordnet sundhedsstatus/livskvalitet og EQ-5D-5L VAS (som registrerer patientens selvvurderede helbred på en vertikal visuel analog skala, hvor endepunkterne er mærket 'Det bedste helbred, du kan forestille dig' og 'Det værste helbred, du kan forestille dig') blev testet ved hjælp af mixed-effects modeller. Klinisk betydningsfulde ændringer blev defineret som 10 point for QLQ-C30 og syv point for EQ-5D-5L VAS.

Blandt 359 patienter opfyldte 296 patienter inklusionskriterierne for livskvalitetsanalyse (165 behandlet med axi-cel, 131 med standardbehandling). På dag 100 blev der observeret statistisk signifikante og klinisk betydningsfulde forskelle i gennemsnitlig ændring af score fra baseline, der favoriserede axi-cel over standardbehandling for QLQ-C30 overordnet sundhedsstatus/livskvalitet (estimeret forskel 18,1 [95 procent konfidensinterval (CI), 12,3-23,9)]), fysisk funktion (13,1 [95 procent CI, 8,0-18,2]) og EQ-5D-5L VAS (13,7 [95 procent CI, 8,5-18,8]; P < 0,0001 for alle). På dag 150 favoriserede scorerne signifikant axi-cel over standardbehandling for overordnet sundhedsstatus/livskvalitet (9,8 [95 procent CI, 2,6-17,0]; P = .0124) og EQ-5D-5L VAS (11,3 [95 procent CI, 5,4) -17,1]; P = 0,0004).

 

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur, neurologi
Gorm Palmgren - onkologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
Ebbe Fischer - allround
Hani Abu-Khalil - allround
Natacha Houlind Petersen - allround
Anne Westh - allround
Hanna Sigga Madslund - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

 

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether