Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

CAR T giver bedre livskvalitet end standardbehandling ved r/r DLBCL

CAR T-cellebehandling i anden linje giver en klinisk betydningsfuld forbedring i livskvalitet for patienter med recidiverende/refraktær diffust storcellet B-celleymfom (r/r DLBCL) i forhold til standardbehandling.

Det viser den første komparative analyse af patientrapporterede resultater (PRO'er) fra fase III-studiet ZUMA-7.

ZUMA-7-studiet, hvis PRO-resultater er publiceret i Blood, har undersøgt CAR T-cellebehandlingen axicabtagene ciloleucel (axi-cel) over for standardbehandling. I studiet er voksne personer med r/r DLBCL efter førstelinjes Mabthera (rituximab) og anthracyclin-baseret kemoterapi blevet randomiseret 1:1 til enten at modtage axi-cel eller standardbehandling, som bestod af et platinbaseret kemoterapiregime efterfulgt af højdosisterapi og autolog stamcelletransplantation hos dem, der responderede på kemoterapien.

PRO-værktøjerne blev administreret ved baseline, på dag 50, dag 100, dag 150, måned 9 og hver 3. måned fra randomisering til 24 måneder eller en eventfri overlevelsesbegivenhed. Præspecificerede hypoteser for PRO-værktøjerne Quality of Life Questionnaire-Core 30 (QLQ-C30) fysisk funktion, overordnet sundhedsstatus/livskvalitet og EQ-5D-5L VAS (som registrerer patientens selvvurderede helbred på en vertikal visuel analog skala, hvor endepunkterne er mærket 'Det bedste helbred, du kan forestille dig' og 'Det værste helbred, du kan forestille dig') blev testet ved hjælp af mixed-effects modeller. Klinisk betydningsfulde ændringer blev defineret som 10 point for QLQ-C30 og syv point for EQ-5D-5L VAS.

Blandt 359 patienter opfyldte 296 patienter inklusionskriterierne for livskvalitetsanalyse (165 behandlet med axi-cel, 131 med standardbehandling). På dag 100 blev der observeret statistisk signifikante og klinisk betydningsfulde forskelle i gennemsnitlig ændring af score fra baseline, der favoriserede axi-cel over standardbehandling for QLQ-C30 overordnet sundhedsstatus/livskvalitet (estimeret forskel 18,1 [95 procent konfidensinterval (CI), 12,3-23,9)]), fysisk funktion (13,1 [95 procent CI, 8,0-18,2]) og EQ-5D-5L VAS (13,7 [95 procent CI, 8,5-18,8]; P < 0,0001 for alle). På dag 150 favoriserede scorerne signifikant axi-cel over standardbehandling for overordnet sundhedsstatus/livskvalitet (9,8 [95 procent CI, 2,6-17,0]; P = .0124) og EQ-5D-5L VAS (11,3 [95 procent CI, 5,4) -17,1]; P = 0,0004).

 

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
  Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Hani Abu-Khalil - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Anne Westh - allround
  Hanna Sigga Madslund - allround
  Stephanie Hollender - allround
  Thomas Telving - allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Annoncekonsulent
  Helle Hviid
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether