Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin


“Ved at kombinere disse tre ellers velkendte lægemidler viser vi, at det er muligt og tolerabelt at behandle MCL-patienter med tilbagefald med en behandling, som er kemo-fri og primært peroral. Det er positivt, særligt for en patientgruppe, hvor sygdommen kan være ret aggressiv,” siger Tarec Christoffer El-Galaly.

Ny triplet kombinationsbehandling er effektiv ved r/r mantle celle lymfom

ASH: En helt ny kombinationsbehandling med Venclyxto (venetoclax), lenalidomid og CD20-antistoffet rituximab er en effektiv behandling ved relaps/refraktær mantle celle lymfom, viser et nyt, dansk studie. 

Det drejer sig om det åbne fase Ib-II studie VALERIA, som blev præsenteret ved en oral session lørdag på den amerikanske hæmatologiske kongres ASH 2022 (abstract #76). 

I studiet, der både inkluderede patienter, der var naive over for behandling med BTK-hæmmere og patienter, der tidligere havde modtaget behandling med BTK-hæmmere, var den samlede responsrate (ORR) 63 procent efter seks måneder (29 CR; 8 PR), og 59 procent stoppede behandlingen grundet komplet respons og molekylær remission.

Medforfatter til studiet ​​Tarec Christoffer El-Galaly, overlæge på Hæmatologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital, glæder sig over resultaterne, da der i dag ikke er mange andre behandlingsalternativer for denne patientgruppe efter anden linje.

“Ved at kombinere disse tre ellers velkendte lægemidler viser vi, at det er muligt og tolerabelt at behandle MCL-patienter med tilbagefald med en behandling, som er kemo-fri og primært peroral. Det er positivt, særligt for en patientgruppe, hvor sygdommen kan være ret aggressiv,” siger han. 

Efter 24 måneder var 49 procent af patienterne i studiet progressionsfrie, og 59 procent var i live. 

Det danske studie inkluderede i alt 59 patienter med en medianalder på 73 år, hvoraf 81 procent var mænd, og 37 procent var i MIPI højrisiko. Patienterne havde i gennemsnit modtaget to tidligere behandlingslinjer. 25 procent havde sygdomsprogression efter behandling med BTKi-hæmmere, og 44 procent havde sygdomsudvikling efter tidligere autolog stamcelletransplantation.

MRD-guided behandling på trapperne

I studiet anvendte forskergruppen en minimal restsygdoms (MRD) behandlingsstrategi, hvor patienter blev behandlet, indtil de var MRD-negative og behandlingen blev genoptaget ved MRD-positivitet. MRD blev overvåget hver tredje måned under opfølgningen.

“MRD-guided behandling er ikke en udbredt metode på lymfom-området. Men det bliver det nok engang i fremtiden, fordi vi undgår at overbehandle patienterne. På den måde kan vi i højere grad pausere eller stoppe behandlingen, når en patient har opnået det maksimale respons og undgå unødvendige bivirkninger,” siger Tarec Christoffer El-Galaly, der ser metoden blive bredere anvendt inden for den næste håndfuld år.

Seks deltagere i studiet (10 procent) havde ikke MCL involvering i knoglemarven og blev fulgt med PET-CT. Molekylært tilbagefald blev påvist hos 11 procent af deltagerne, som genoptog behandlingen efter 12 til 14 måneder. Derudover responderede seks deltagere, der tidligere var behandlet med BTK-hæmmere (4 CR, 2 PR). 

Hæmatologisk toksicitet var den hyppigste alvorlige bivirkning. 20 patienter stoppede behandlingen tidligt på grund af PD eller AE, hvor særligt neutropeni var en hyppigt forekommende bivirkning. 

Det understreger, ifølge ​​Tarec Christoffer El-Galaly, at der fortsat er bivirkninger ved behandlingen, selvom den ikke indeholder kemoterapi.

“Vi kan dog nemmere styre doserne her, da det ikke er cyklusser af kemoterapi, og vi kan på den måde hurtigere nedskalere doserne. Når det er sagt, så er behandlingen ikke uden bivirkninger,” siger han.

Flere kombinationsbehandlinger fremover

På trods af forbedringer i behandlingen af MCL i løbet af det sidste årti er sygdommen stadig uhelbredelig for de fleste patienter og mange oplever gentagne tilbagefald. BTK-hæmmere er en central del af behandlingen af r/r MCL efter kemoterapi, men størstedelen af patienterne progredierer inden for få år, og herefter er der kun få gode behandlingsalternativer tilbage. Fremtiden vil, ifølge Tarec Christoffer El-Galaly, byde på flere kemoterapi-frie kombinationsbehandlinger til MCL-patienter.

“Det er ofte sådan, at når kemoterapi ikke virker hos nogle patienter, så skal man i stedet undersøge nogle helt andre behandlingsstrategier - og særligt til MCL-patienter, hvor TP53-mutation er hyppigt ved tilbagefald,” siger han og peger på kombinationer med Venclyxto (venetoclax), nyere BTK-hæmmere og bispecifikke antistoffer.

Triplet-kombinationsbehandlingen anvendt i VALERIA-studiet bestod af velkendte stoffer som alle enkeltvis har effekt på lymfekræft. CD20-antistoffet rituximab anvendes eksempelvis som standard- og vedligeholdelsesbehandling ved MCL, og kombinationsbehandlinger med Venclyxto (venetoclax) har vist god effekt til blandt andet kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og i patienter med akut myeloid leukæmi (AML), som ikke tåler intensiv kemoterapi. Derudover anvendes Revlimid (lenalidomid), der er et immunmodulerende og celledræbende middel, med gode resultater til follikulært lymfom. 

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether