Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Største studie i primær CNS-lymfom til dato konfirmerer nuværende standard-konsolidering

ASH: Patienter med primære centralnervesystem-lymfomer (PCNSL) lever signifikant længere, hvis de får konsoliderende højdosiskemoterapi efterfulgt af autolog stamcelletransplantation (HDC-ASCT) frem for non-myeloablativ immunkemoterapi, viser data fra internationale IELSG43-studie. HDC-ASCT er den bedst dokumenterede behandling i PCNSL til dato.

Data fra IELSG43 sætter to streger under den nuværende behandlingsstrategi, og efterlader ingen tvivl om, at førstelinjebehandlingen af den yngre PCNSL-patientgruppe bør bestå af induktionsterapi med MATRix* efterfulgt konsolideringsterapi med HDC-ASCT. Behandlingen bliver meget svær at udfordre, vurderer Thomas Stauffer Larsen, specialeansvarlig overlæge på Hæmatologisk afdeling X ved Odense Universitetshospital.

”Vi havde forventet, at vi kunne opnå samme treårs-progressionsfri overlevelse ved at deeskalere den konsoliderende behandling, men data viser tydeligt, at den autologe stamcelletransplantation er bedst. Der er en markant forskel i overlevelsen mellem de to arme. Så studiet konfirmerer, at den behandling, vi har haft som vores standard i første linje de senere år, fortsat bør være det fremover. Det vil formentlig stå til troende mange år endnu,” siger han.

IELSG43 blev præsenteret som det tredje abstract på Late-Breaking Abstract Sessionen tirsdag d. 13. december på den amerikanske hæmatologiske kongres ASH 2022 (Abstract #LBA3). Studiet har inkluderet danske PCNSL-patienter, og Thomas Stauffer Larsen er medforfatter til abstractet.  

*MATRix-regimet = Rituximab 375 mg/m2/d dag 0 og 5; methotrexat 3,5 g/m2 dag 1; cytarabin 2 × 2 g/m2/d dag 2 og 3; thiotepa 30 mg/m2 dag 4, hver 21. dag.

Høj grad af toksicitet

Den nuværende førstelinjebehandling ved PCNSL blev etableret på baggrund af foregangsstudiet for IELSG43, fase III-studiet IELS32. IELS32 viste, at effekten af konsoliderende HDC-ASCT var ligeværdig i forhold til helhjernebestråling, men at HDC-ASCT var associeret med mindre toksicitet, blandt andet færre kognitive senfølger. Dermed ikke sagt, at HDC-ASCT er en skånsom behandling. Tværtimod.

”Højdosis kemoterapi med autolog stamcelletransplantation er meget toksisk. Vi giver kemoterapi i så høje doser, at patienternes knoglemarvsfunktion reelt udslettes, og efterfølgende skal genetableres gennem reinfusion med egne stamceller. Patienterne døjer ofte med alvorlige infektioner, de har et massivt transfusionsbehov og gener fra slimhinderne. Ønsket med IELSG43-studiet var således at undersøge, om det var muligt at opnå den samme effekt med en noget mindre intensiv behandling, og herved skåne patienterne for nogle af de komplikationer, der er forbundet med stamcelletransplantation,” siger Thomas Stauffer Larsen.  

 IELSG43 inkluderede 346 patienter med nydiagnosticeret PCNSL. Heraf opnåede 260 patienter (75 procent) som minimum partielt respons på induktionsterapi med MATRix, og de blev randomiseret 1:1 til non-myeloablativ konsolideringsterapi med R-DeVIC** (arm A) eller HDC-ASCT*** (arm B). Studiets primære endepunkt var progressionsfri overlevelse (PFS) efter tre år.

Data viser, at der var signifikant forskel i treårs-PFS-raten i de to arme. PFS i arm A var 53 procent efter R-DeVIC (95% CI 43-62), mens PFS i arm B var 79 procent (95% CI 71-86) efter HDC-ASCT (HR 0,42; p=0,0003). Den treårige OS-rate var henholdsvis 71 procent og 86 procent (HR 0,47; p=0,01). Der kunne ikke registreres nogen forskel i patienternes neuro-kognitive funktionsniveau mellem de to arme.  

”Begge konsoliderende behandlingsregimer indeholder stoffer, der er i stand til at penetrere blod-hjernebarrieren. Stofferne skal dog gives i ret høje doser for at opnå terapeutiske koncentrationer i CNS. De stoffer, der indgår i R-DeVIC gives i knap så høje doseringer, som de stoffer, der gives forud for stamcelletransplantation. Så den mest nærliggende forklaring på den store effektforskel i de to arme må være koncentrationsforskellene i CNS,” siger Thomas Stauffer Larsen.

**R-DeVIC-regimet = Rituximab 375 mg/m2 dag 0; dexamethason 40 mg/d dag 1-3; etoposid 100 mg/m2/d dag 1-3; ifosfamid 1500 mg/m2/d dag 1-3; carboplatin 300 mg/m2 dag 1.

*** HDC-ASCT = HDC bestående af BCNU 400 mg/m2 (dag -6) and thiotepa 2 x 5 mg/kg/d dag -5 og -4) efterfulgt af ASCT.

R-DeVIC er ikke udelukket

Af abstractet fremgår det, at både R-DeVIC og HDC-ASCT er veltolererede konsoliderings-strategier. 87 procent af patienterne gennemførte således behandling med R-DeVIC, mens det gjalt 97 procent af patienterne i HDC-ASCT-armen. Behandlingerne var imidlertid også associeret med en betydelig toksicitet, især HDC-ASCT. Seks patienter døde som følge af bivirkninger til konsolideringsterapien; To i arm A og fire i arm B.

”HDC-ASCT er et toksisk regime, og der en vis morbiditet og mortalitet forbundet med proceduren. Så det er essentielt, at vi udvælger de rigtige patienter til behandlingen. Vi reviderer i øjeblikket de danske guidelines, og heri vil det blive nævnt, at de patienter, som ikke er kandidater til HDC-ASCT, vil kunne tilbydes R-DeVIC som konsolideringsterapi. R-DeVIC er ikke en dårlig behandling. PFS- og OS-kurverne er fornuftige, og der ser ud til at være et vist plateau,” siger Thomas Stauffer Larsen.

”Det sker, at vi har patienter, hvor vi ved baseline vurderer, at de er kandidater til transplantation, men hvor det viser sig, at vi er nødt til at tage den vurdering op til revision efter induktionsterapien. Det gælder for eksempel for patienter, der får alvorlige infektionskomplikationer under MATRix. Her er det en fordel, at vi kan korrigere vores oprindelige behandlingsplan og skrue ned for intensiteten ved at give dem R-DeVIC som konsolidering i stedet for HDC-ASCT.”

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
  Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Hani Abu-Khalil - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Anne Westh - allround
  Hanna Sigga Madslund - allround
  Stephanie Hollender - allround
  Thomas Telving - allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Annoncekonsulent
  Helle Hviid
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether