Medicinrådet anbefaler ny topikal behandling til patienter med kutant T-cellelymfom

Medicinrådet har på det seneste møde sagt god for, at voksne patienter med kutant T-cellelymfom af typen mycosis fungoides (MF-KTCL), som har utilstrækkelig effekt af mindst én tidligere optimeret topikal behandling, kan blive behandlet med Ledaga (chlormethin) i gel-form.

Beslutningen blev truffet på Medicinrådets møde d. 26. oktober. I rådets anbefaling lyder det, at chlormethin-gel er lige så effektiv til at mindske patienternes hudsymptomer som den nuværende behandling med helkrops-lysterapi (PUVA). Ydermere lyder det, ”at chlormethin-gel kan bevare det opnåede respons i længere perioder, fordi behandling i modsætning til lysterapi gives kontinuerligt. Chlormethin-gel kan desuden være en fordel for nogle patienter, fordi behandlingen kan målrettes de involverede hudområder fremfor hele kroppen”.

Rådet fremhæver desuden de to behandlingers bivirkningsprofiler som argument for at anbefale behandling med chlormethin-gel. Chlormethin er især associeret med hudrelaterede bivirkninger, mens PUVA kan være kræftfremkaldende. Medicinrådet vurderer, at prisen på chlormethin-gel står i et rimeligt forhold til den forventede effekt og de mildere bivirkninger.

Anbefalingen inkluderer patienter for hvem op til 30 procent af huden er påvirket af sygdommen. De vil skulle behandles med 6 tuber chlormethin-gel på årsbasis, vurderer rådet. Anbefalingen betyder, at Medicinrådet råder regionerne til at bruge chlormethin-gel til patienter med MF-KTCL, men ikke nødvendigvis som førstevalg til alle patienter.

Lav kvalitet af sammenligningsdata

Det fremgår af fagudvalget vedrørende lymfekræfts vurderingsrapport, at Medicinrådets anbefaling af chlormethin-gel primært baserer sig på data fra 2 studier. Dels data fra det randomiserede fase II-studie Study 201, der har sammenlignet effekten af daglig behandling med chlormethin-gel med daglig behandling med chlormethin-salve i 260 patienter med MF-KTCL stadie I-IIA. Data fra ITT-analysen (n=130) viser en responsrate på 46,9 procent i gel-armen, heraf havde 6,9 procent af patienterne komplet respons (CR), mens de resterende 40 procent opnåede partiel respons (PR). Derudover baserer anbefalingen sig på data fra et enkelt-center, randomiseret fase III-studie (El Sayed et al.). Her blev 36 patienter med MF-KTCL (stadie IA-IIA) randomiseret til enten doxycyklin eller PUVA. 50 procent af patienterne i PUVA-armen opnåede respons målt med mSWAT, heraf havde ingen CR.

På baggrund af data fra disse 2 studier vurderer fagudvalget, at det ikke er muligt at konkludere, om det ene valg er bedre end det andet til reduktion af hudsymptomer. ”Responsraterne ligger op af, hvad fagudvalget forventer ud fra deres kliniske erfaring med penslinger med kvælstof-sennepsgas og PUVA. Fagudvalget vurderer, at effekten af PUVA og chlormethin formentlig er ligeværdig i forhold til at inducere et respons vedrørende reduktion af hudsymptomer,” lyder det i vurderingsrapporten. Fagudvalget vurderer imidlertid, at responsvarigheden og sikkerhedsprofilen er bedre ved chlormethin-gel.

Grundet den lave kvalitet af data for sammenligningen af chlormethin-gel med PUVA er der, ifølge Medicinrådet, stor sandsynlighed for, at nye studier kan ændre konklusionen.

Behandling forhindrer ikke progression

Der findes aktuelt ingen defineret standardbehandling til MF-KTCL, da behandlingen individualiseres ud fra sygdommens karakteristika, sværhedsgraden, performancestatus, komorbiditeter, tidligere behandlinger, patientpræferencer med videre.

MF-KTLC er den hyppigste form af KTCL, og ses hos 50-60 procent af patienterne. MF-KTLC viser sig typisk ved hudsymptomer i form af erythematøse patches og plaques i huden. Symptomerne kan være afgrænsede til mindre dele af kroppen, men kan ligeledes være udbredt over store dele af kroppen. I mere sjældne tilfælde manifesterer MF-KTLC sig som tumorer i huden, der almindeligvis er langsomt progredierende. I de tidlige stadier er MF-KTLC kun lokaliseret i huden, men hos en fjerdedel af patienterne progredierer sygdommen til lymfeknuder og eventuelt til andre organer. Prognosen er stadieafhængig. Medicinrådets fagudvalg vedrørende lymfekræft oplyser, at topikal behandling kan være relevant i alle sygdomsstadier, men at den ikke forhindrer progressionen.

Hudsymptomerne har stor indflydelse på MF-KTLC-patienters livskvalitet. Patches eller plaques i hovedhalsregionen eller på kønsdelene, kan især være generende. I Danmark har 250-300 patienter behandlingskrævende MF-KTCL. Fagudvalget vurderer, at 10-15 procent af disse patienter vil være kandidater til behandling med chlormethin-gel. Antallet af patienter vil være konstant over tid, lyder det i vurderingsrapporten.

Chlormethin-gel blev godkendt af det europæiske lægemiddelagentur EMA i begyndelsen af marts 2017, og har orphan drug-status.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether