Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin


Det er rart at få flere behandlingsmuligheder til en patientgruppe, hvor vi ikke har ret mange muligheder i dag,” siger Tarec Christoffer El-Galaly

EMA godkender Zynlonta mod stærkt forbehandlet DLBCL og HGBL

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, anbefaler nu udstedelse af en betinget markedsføringstilladelse for lægemiddelkonjugatet Zynlonta (loncastuximab tesirin) til behandling af diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) og high grade B-cellelymfom (HGBL).

Monoterapien anbefales af EMA til voksne patienter, som har modtaget to eller flere linjer med systemisk behandling.

Det er god nyhed ifølge Tarec Christoffer El-Galaly, der er overlæge på Hæmatologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital. 

“Det er et spændende stof, som overordnet er veltolereret og har vist hurtige responsrater og flotte komplette responsrater hos 24 procent. Det er rart at få flere behandlingsmuligheder til en patientgruppe, hvor vi ikke har ret mange muligheder i dag,” siger han.

Baggrunden for EMA’s anbefaling er resultater fra fase II-studiet LOTIS-2, der er publiceret i The Lancet Oncology, og som viser, at Zynlonta (loncastuximab tesirin) giver varigt behandlingsrespons efter op til et års behandling hos patienter med recidiverende eller refraktær DLBCL. 

Zynlonta virker ved at levere SG3199 (et pyrrolobenzodiazepin dimer cytotoksin) til B-cellemaligniteter ved at målrette CD19, hvilket resulterer i tværbinding af DNA-strenge i celler, der udtrykker CD19. 

Usikkert om det gavner danskere

Med godkendelsen bliver Zynlonta en del af en længere liste over allerede godkendte CD19-immunterapier til anvendelse i Europa på lymfom-området heriblandt antistoffet tafasitamab. Listen indeholder flere CAR-T-behandlinger, som har vist høje og varige responsrater i en række studier. 

Zynlonta vil dermed indgå i en række af andre allerede godkendte behandlinger i Europa. Der kan dog være lange udsigter til, at behandlingerne bliver taget i brug på dansk jord, mener Tarec Christoffer El-Galaly.

“Det er jo næsten altid sådan, at jo flere behandlinger og lægemidler vi har at vælge imellem des bedre for patienterne. Men Zynlonta er ikke anbefalet af Medicinrådet på nuværende tidspunkt og kan derfor ikke tages i brug i Danmark som standardbehandling,” siger han.

Medicinrådet har tidligere vurderet, at effekterne ved CAR-T-behandlinger ikke kan stå på mål med prisen på behandlingerne. CAR-T står dog højt på ønskelisten hos danske lymfomlæger, fortæller Tarec Christoffer El-Galaly. 

Ny tredjelinje behandling

​​Zynlonta vil kunne anvendes til patienter med DLBCL eller HGBL, der har modtaget to eller flere linjer før. Behandlingen vil derfor kunne være rettet mod patienter, hvor CAR-T-terapi ikke er en mulighed eller som en bridging til terapien.

“Det vil være flere subgrupper af patienter, der vil have gavn af behandlingen, som patienter, der er stærkt komorbide, ældre og skrøbelige, men den vil potentielt også kunne anvendes som bridging til CAR-T på trods af samme CD19-målretning,” siger Tarec Christoffer El-Galaly.

De mest almindelige bivirkninger ved behandling med Zynlonta er øget gamma-glutamyltransferase (GGT), neutropeni, træthed, anæmi, trombocytopeni, kvalme, perifert ødem og udslæt.

Detaljerede anbefalinger til brugen af ​​Zynlonta vil blive beskrevet i et produktresumé, som vil blive offentliggjort i den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR).

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether