Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Brukinsa giver varige responser ved mantelcellelymfom

Monoterapi med BTK-hæmmeren Brukinsa (zanubrutinib) giver varige responser og har acceptable bivirkninger hos patienter med recidiverende/refraktær (R/R) mantelcellelymfom (MCL) ved en medianopfølgning på næsten tre år.

Det viser i hvert fald resultater fra et enkelt-armet, open-label fase II-studie, der har undersøgt effektiviteten og sikkerheden af zanubrutinib i R/R MCL. 

Næsten halvdelen af alle patienter havde progressionsfri sygdom ved 36 måneder (47,6 procent (95 % CI, 36,2-58,1)), og den gennemsnitlige progressionsfri overlevelse (PFS) var 33,0 måneder (95 % konfidensinterval [CI], 19,4-NE). 

Behandling med Brukinsa (zanubrutinib) gav også en høj respons rate for den samlet overlevelse (OS) værende 74,8 procent (95 % CI, 63,7-83,0). Det er imponerende tal ifølge overlæge fra Rigshospitalets Afdeling for Blodsygdomme Martin Hutchings.

“Fundene ser fine ud, og den median progressive overlevelse er imponerende lang. Samtidig ser bivirkningsprofilen bedre ud end ved det eksisterende, godkendte alternativ, som er ibrutinib,” skriver han i en mail. 

Studiet er offentliggjort i tidsskriftet Blood og evaluerede i alt 86 patienter, der fik 160 mg zanubrutinib to gange dagligt. Median alderen var 61 år, 78 procent var mænd, og 84,7 procent havde middel- eller højrisikosygdom baseret på MIPI-b. Størstedelen af deltagerne (90,7 procent) havde stadie 3-4 sygdom, 70,9 procent havde ekstranodal sygdom, og 45,3 procent havde knoglemarvsinvolvering.

Høje responsrater

Det primære endepunkt i studiet var den samlede responsrate (ORR), som efter median opfølgning på 35,3 måneder var 83,7 procent (95 % CI 74,2-90,8). I alt opnåede 77,9 procent af deltagerne fuldstændig respons (CR), og 5,8 procent opnåede delvis respons. Den gennemsnitlige varighed af respons blev dog ikke opnået.

Bivirkningsprofilen var som ved tidligere studiet, hvor de mest almindelige bivirkninger var nedsat neutrofiltal (46,5%), øvre luftvejsinfektion (38,4%), udslæt (36,0%), nedsat antal hvide blodlegemer (33,7%) og fald i blodpladetal (32,6%). Bivirkningerne var hyppigst i løbet af de første seks måneder af behandlingen og faldt derefter.

I november 2019 fik BTK-hæmmeren Brukinsa (zanubrutinib) accelereret godkendelse af FDA til voksne patienter med MCL, som havde modtaget mindst én tidligere behandling. 

Senere fik behandlingen samme godkendelse til voksne patienter med recidiverende eller refraktær marginal zone lymfom (MZL), som havde modtaget mindst ét ​​anti-CD20-baseret regime.

Efterfølgende er terapien også blevet godkendt til den sjældne blodkræft sygdom Waldenström makroglobulinæmi i USA og af EMA samt Medicinrådet herhjemme.

 

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, neurologi
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether