Brukinsa giver varige responser ved mantelcellelymfom

Monoterapi med BTK-hæmmeren Brukinsa (zanubrutinib) giver varige responser og har acceptable bivirkninger hos patienter med recidiverende/refraktær (R/R) mantelcellelymfom (MCL) ved en medianopfølgning på næsten tre år.

Det viser i hvert fald resultater fra et enkelt-armet, open-label fase II-studie, der har undersøgt effektiviteten og sikkerheden af zanubrutinib i R/R MCL. 

Næsten halvdelen af alle patienter havde progressionsfri sygdom ved 36 måneder (47,6 procent (95 % CI, 36,2-58,1)), og den gennemsnitlige progressionsfri overlevelse (PFS) var 33,0 måneder (95 % konfidensinterval [CI], 19,4-NE). 

Behandling med Brukinsa (zanubrutinib) gav også en høj respons rate for den samlet overlevelse (OS) værende 74,8 procent (95 % CI, 63,7-83,0). Det er imponerende tal ifølge overlæge fra Rigshospitalets Afdeling for Blodsygdomme Martin Hutchings.

“Fundene ser fine ud, og den median progressive overlevelse er imponerende lang. Samtidig ser bivirkningsprofilen bedre ud end ved det eksisterende, godkendte alternativ, som er ibrutinib,” skriver han i en mail. 

Studiet er offentliggjort i tidsskriftet Blood og evaluerede i alt 86 patienter, der fik 160 mg zanubrutinib to gange dagligt. Median alderen var 61 år, 78 procent var mænd, og 84,7 procent havde middel- eller højrisikosygdom baseret på MIPI-b. Størstedelen af deltagerne (90,7 procent) havde stadie 3-4 sygdom, 70,9 procent havde ekstranodal sygdom, og 45,3 procent havde knoglemarvsinvolvering.

Høje responsrater

Det primære endepunkt i studiet var den samlede responsrate (ORR), som efter median opfølgning på 35,3 måneder var 83,7 procent (95 % CI 74,2-90,8). I alt opnåede 77,9 procent af deltagerne fuldstændig respons (CR), og 5,8 procent opnåede delvis respons. Den gennemsnitlige varighed af respons blev dog ikke opnået.

Bivirkningsprofilen var som ved tidligere studiet, hvor de mest almindelige bivirkninger var nedsat neutrofiltal (46,5%), øvre luftvejsinfektion (38,4%), udslæt (36,0%), nedsat antal hvide blodlegemer (33,7%) og fald i blodpladetal (32,6%). Bivirkningerne var hyppigst i løbet af de første seks måneder af behandlingen og faldt derefter.

I november 2019 fik BTK-hæmmeren Brukinsa (zanubrutinib) accelereret godkendelse af FDA til voksne patienter med MCL, som havde modtaget mindst én tidligere behandling. 

Senere fik behandlingen samme godkendelse til voksne patienter med recidiverende eller refraktær marginal zone lymfom (MZL), som havde modtaget mindst ét ​​anti-CD20-baseret regime.

Efterfølgende er terapien også blevet godkendt til den sjældne blodkræft sygdom Waldenström makroglobulinæmi i USA og af EMA samt Medicinrådet herhjemme.

 

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether