Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Real world-data: Der er forskel på CAR T-præparaterne mod LBCL

Sammenlignet med Kymriah (tisagenlecleucel) er Yescarta (axicabtagene ciloleucel) forbundet med bedre sygdomskontrol, men har en mindre gunstig sikkerhedsprofil ved standardbehandling af storcellet B-celle lymfom LBCL. 

Det konkluderer de første tyske real-world data, hvis resultater er publiceret i Blood, og omfatter 356 LBCL-patienter, der har modtaget standardbehandling med Kymriah eller Yescarta, og er registreret i det tyske register for stamcelletransplantation (DRST). De vigtigste analyserede resultater var toksicitet, respons, samlet overlevelse (OS) og progressionsfri overlevelse (PFS).

I alt modtog 173 patienter Yescarta og 183 patienter Kymriahi den undersøgte periode (november 2018 til april 2021) på 21 tyske centre. Mens Yescarta- og Kymriah-kohorterne var sammenlignelige i forhold til alder, køn, lactatdehydrogenase (LDH), internationalt prognostisk indeks (IPI) og forbehandling, omfattede Kymriah-gruppen signifikant flere patienter med dårlig performancestatus.

Ved en median opfølgning på 11 måneder var OS et år efter behandlingen 52 procent, mens PFS var 30 procent og nonrelapse mortalitet (NRM) seks procent. Mens NRM i vid udstrækning var drevet af infektioner efter langvarig neutropeni og/eller alvorlig neurotoksicitet og var signifikant højere med Yescarta-behandling, inkluderede signifikante risikofaktorer for PFS på den multivariate analyse såkaldt bridging failure, forhøjet LDH, alder og Kymriah-brug.

Som konklusion tyder undersøgelsen, ifølge forfatterne, på, at vigtige udfaldsdeterminanter for CD19-styret CAR T-cellebehandling af LBCL er bridging succes, CAR-T produktvalg, LDH og fraværet af langvarig neutropeni og/eller alvorlig neurotoksicitet. Disse resultater kan have betydning for design af risikotilpassede CAR T-celleterapistrategier, mener forskerne.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether