Real world-data: Der er forskel på CAR T-præparaterne mod LBCL

Sammenlignet med Kymriah (tisagenlecleucel) er Yescarta (axicabtagene ciloleucel) forbundet med bedre sygdomskontrol, men har en mindre gunstig sikkerhedsprofil ved standardbehandling af storcellet B-celle lymfom LBCL. 

Det konkluderer de første tyske real-world data, hvis resultater er publiceret i Blood, og omfatter 356 LBCL-patienter, der har modtaget standardbehandling med Kymriah eller Yescarta, og er registreret i det tyske register for stamcelletransplantation (DRST). De vigtigste analyserede resultater var toksicitet, respons, samlet overlevelse (OS) og progressionsfri overlevelse (PFS).

I alt modtog 173 patienter Yescarta og 183 patienter Kymriahi den undersøgte periode (november 2018 til april 2021) på 21 tyske centre. Mens Yescarta- og Kymriah-kohorterne var sammenlignelige i forhold til alder, køn, lactatdehydrogenase (LDH), internationalt prognostisk indeks (IPI) og forbehandling, omfattede Kymriah-gruppen signifikant flere patienter med dårlig performancestatus.

Ved en median opfølgning på 11 måneder var OS et år efter behandlingen 52 procent, mens PFS var 30 procent og nonrelapse mortalitet (NRM) seks procent. Mens NRM i vid udstrækning var drevet af infektioner efter langvarig neutropeni og/eller alvorlig neurotoksicitet og var signifikant højere med Yescarta-behandling, inkluderede signifikante risikofaktorer for PFS på den multivariate analyse såkaldt bridging failure, forhøjet LDH, alder og Kymriah-brug.

Som konklusion tyder undersøgelsen, ifølge forfatterne, på, at vigtige udfaldsdeterminanter for CD19-styret CAR T-cellebehandling af LBCL er bridging succes, CAR-T produktvalg, LDH og fraværet af langvarig neutropeni og/eller alvorlig neurotoksicitet. Disse resultater kan have betydning for design af risikotilpassede CAR T-celleterapistrategier, mener forskerne.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)