Ny behandlingskombination bør blive standard mod avanceret Hodgkin lymfom

ASCO: Kombinationen A+AVD næsten halverer dødeligheden ved stadie III/IV Hodgkin lymfom sammenlignet med standardbehandlingen ABVD. Det viser analyser af nye overlevelsesdata. Kombinationen bør blive ny standardbehandling for danske patienter, mener overlæge Martin Hutchings fra Rigshospitalets Afdeling for Blodsygdomme.

De nye overlevelsesdata stammer fra fase III-forsøget ECHELON-1, som blev præsenteret på årets ASCO-konference (abstract #7503). I forsøget sammenlignes den eksperimentelle førstelinjebehandling brentuximab vedotin, doxorubicin, vinblastin og dacarbazin (A+AVD) med standardbehandlingen doxorubicin, bleomycin, vinblastin og dacarbazin (ABVD) til patienter med stadie III/IV Hodgkin lymfom. ECHELON-1 blev iværksat allerede i 2012, men de samlede overlevelsesdata er først nu modne.

Resultatet viser, at A+AVD, efter en median opfølgning på seks år, reducerer dødeligheden med 41 procent sammenlignet med ABVD. Og ser man isoleret på stadie IV-patienterne, fører A+AVD til mere end en halvering af dødeligheden.

”Det er et virkelig godt resultat. Det er næsten utænkeligt at forestille sig, at noget andet studie kan resultere i en større forbedring af den samlede overlevelse ved nydiagnosticeret avanceret Hodgkin lymfom, og det bør blive ny standardbehandling til danske patienter,” mener overlæge Martin Hutchings fra Rigshospitalets Afdeling for Blodsygdomme og Fase 1 Enhed, som har bidraget til studiet.

Godkendt i Europa, men ikke i Danmark

Standardførstelinjebehandlingen ABVD blev publiceret allerede i 1975, og det er endnu ikke lykkedes nogen at vippe den af pinden. I visse lande, herunder Danmark, foretrækker man at give behandlingen BEACOPP til især yngre patienter, mens man fravælger den til ældre patienter grundet behandlingens toksicitet.

Gennem tiden har flere studier slået fast, at BEACOPP giver en bedre progressionsfri overlevelse end ABVD, men det er aldrig lykkedes nogen at demonstrere en signifikant forskel i den samlede overlevelse.

For godt ti år siden kom så lægemidlet Adcetris (brentuximab vedotin), som i første omgang blev undersøgt og godkendt til patienter med tilbagefald, og hurtigt begyndte man at afprøve stoffet i første linje i kombination med standardbehandlingen ABVD. Kombinationen af de fem lægemidler førte imidlertid til alvorlig lungetoksicitet i fase 1-studierne, så man droppede den hovedansvarlige for lungetoksiciteten – bleomycin – og lagde sig fast på kombinationen A+AVD.

De første resultater af ECHELON-1 kom for snart fire år siden efter en median opfølgning på to år. De viste en signifikant forbedring i progressionsfri overlevelse (PFS) med A+AVD sammenlignet med ABVD, og efterfølgende resultater har vist, at forskellen holder over tid. Nu viser de seneste resultater, at forskellen også afspejles i den samlede overlevelse.

I USA blev A+AVD godkendt til både stadie III og IV Hodkin lymfom på baggrund af PFS-data, og i Europa har kombinationen været godkendt i nogle år, dog kun til stadie IV, da gentagne analyser har vist, at effekten er større ved dette stadie. På trods af at EMA-godkendelsen har flere år på bagen, har Medicinrådet endnu ikke taget stilling til behandlingen.

”De nye resultater viser en halvering af dødeligheden hos de patienter, som behandlingen er godkendt til i Europa. Det understreger, hvor vigtigt det er, at behandlingen også bliver tilgængelig for danske patienter, og jeg håber, at der nu vil blive taget stilling til behandlingen,” siger Martin Hutchings.

Bør føre til anbefaling

I ECHELON-1 blev 1.334 patienter randomiseret 1:1 til op til seks serier A+AVD eller ABVD. Efter en median opfølgning på seks år var 93,9 procent stadig i live i A+AVD-gruppen, mens 89,4 procent var i live i ABVD-gruppen.

”Langt de fleste Hodgkin-patienter bliver heldigvis helbredt, og derfor fremstår forskellen ikke så stor i absolutte tal, men der er en væsentlig gevinst med den eksperimentelle behandling,” siger Martin Hutchings.

Hodgkin lymfom er en sjælden sygdom, som rammer cirka 130 danskere om året, hvoraf halvdelen er avanceret på diagnosetidspunktet.

”Det er en forholdsvis lille gruppe patienter, og man kan have den holdning, at den godkendte standardbehandling er god nok, men overlevelsesfordelen med A+AVD er så stor, at jeg håber på, at det vil føre til en anbefaling. Hvis man vurderer, at det ikke er nok til en anbefaling til danske patienter, er det svært at forestille sig, hvad der skal til, for at danske patienter, særligt de ældre der ikke tåler BEACOPPesc, kan få adgang til en bedre behandling end ABVD,” mener Martin Hutchings.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)