Danske CLL-studier: Overraskende resultater med markant forskel på ikke målbar restsygdom

ASH: Tidsbegrænsede behandlinger med BTK-hæmmere og CD20-antistoffer gav overlegne niveauer af ikke målbar restsygdom (uMRD) efter 15 måneder sammenlignet med standardbehandlingen med immunterapi, viser et nyt studie.

Derudover var der stor forskel på to af CD20-antistofferne - til stor overraskelse for forskergruppen bag. 

“Den havde jeg ikke set komme.” 

Sådan lød det fra overlæge og klinisk lektor på Rigshospitalets Afdeling for blodsygdomme Carsten Niemann, da han første gang så resultaterne fra det internationale studie, han har været med til.  

Det drejer sig om foreløbige resultater fra det randomiserede fase-III-studie (abstract 71 og 72), der går under navnet GAIA. 

Først begynder vi dog med de overordnede initiale resultater, der viser, at tidsbegrænsede behandlinger med Venclyxto (venetoclax) og CD20-antistof eller venetoclax-behandling med både et CD20-antistof og BTK-hæmmer gav de mest effektive resultater for niveauer af ikke målbar restsygdom (uMRD) i blodet efter 15 måneder for patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). 

“Det mest klare outcome i studiet er effekten på overlevelsesraterne og den sygdomsfri overlevelse, som vi først forventer som de endelige resultater for næste år, da der ikke er så mange patienter, der har tilbagefald endnu, hvorfor vi ikke kan sammenligne grupperne. Vi kan dog tydeligt se på niveauerne af minimal restsygdom (MRD) i både knoglemarven og i blodet som en indikator for, hvor god behandlingen er,” siger Carsten Niemann.

Behandlingsregimerne bestod af venetoclax plus CD20-antistoffet rituximab (RVe) eller obinutuzumab (GVe) eller venetoclax-behandling med både obinutuzumab og BTK-hæmmeren ibrutinib (GIVe) sammenlignet med standardbehandling med kemoimmunterapi. Her var niveauer af uMRD i blodet efter 15 måneder 86,5 procent for GVe sammenlignet med 52 procent for standardbehandlingen.

Studiet inkluderede 926 patienter med CLL uden TP53-mutation/deletion, som var behandlingsnaive og krævede behandling med en gennemsnitsalder på 61 år. Størstedelen af patienterne var i et fremskredent Binet-stadie og umuteret IGHV-status var til stede hos 56 procent af kohorten.

Resultaterne blev præsenteret lørdag på dette års amerikanske hæmatologiske kongres (ASH), som foregår både virtuelt og fysisk i Atlanta. 

Markant forskel på CD20-antistoffer

Og nu til de overraskende resultater: I studiet var der forskel på de to CD20-antistoffer, rituximab og obinutuzumab, hvor sidstnævnte var markant bedre. 

I behandlingsregimet med Venclyxto (venetoclax) og obinutuzumab var niveauet af uMRD i blodet 86,5 procent efter 15 måneder, mens andelen for venetoclax-behandling med rituximab var 57 procent. For standardbehandlingen var andelen 52 procent. 

“Det er flere overraskende elementer i det, hvor vi for det første ikke havde forventet, at en tilføjelse af venetoclax i stedet for kemoterapi ville resultere i den samme grad af minimal restsygdom. Den helt store overraskelse er dog, at i venetoclax-obinutuzumab-gruppen, så vi en væsentlig større andel, der opnåede uMRD. Det kan tyde på, at obinutuzumab i kombination med venetoclax er et bedre CD20-antistof, end vi havde regnet med,” siger Carsten Niemann.

Studiet undersøgte også virkningen af kombinationsbehandling med Venclyxto (venetoclax), obinutuzumab og BTK-hæmmeren ibrutinib, hvor andelen af uMRD var 92,2 procent sammenlignet med kemoterapi. BTK-hæmmere har god effekt på de aggressive kræftceller i lymfeknuderne, mens CD-20-antistoffer er effektive til at cleare blodet sammen med venetoclax. Det store spørgsmål nu er dog, hvilken behandling der er mest effektiv og bedst til hvilke patienter, peger Carsten Niemann på. 

“Vi skal blive langt bedre til at finde ud af, hvem der har mest gavn af hvilke behandlinger, for det kan vi ikke sige noget generelt om endnu, selvom vi er tæt på. Jeg mener, at patienter med mange leveår foran sig skal have en tidsbegrænset behandling, så de har flere leveår uden behandling, hvis det kan lade sig gøre, og det kan vi ikke med en BTK-hæmmer alene. Omvendt kan hæmmerne være fordelagtig at anvende som supplement til patienter, der ikke har mange leveår foran sig, hvis de ikke har en øget risiko hjertesygdomme og kardielle bivirkninger til BTK-jæmmere,” siger han. 

Mere individualiseret medicin

Carsten Niemann peger samtidig på, at der i dag ikke er nok viden om, hvilke patienter der er skrøbelige og i særlig risiko for bestemte bivirkninger som eksempelvis kardiovaskulære bivirkninger til BTK-hæmmere, og derfor er det vigtig med systematisk testning af ny medicin samt at undersøge hvilke patientgrupper, der har mest gavn af de forskellige lægemidler. 

“Vi skal være bedre til at implementere vores molekylærbiologiske viden i form af mere individualiserede forløb, så vi hurtig kan genoptage en behandling, hvis der opstår subklinisk sygdom eller ændre en behandling, hvis der opstår andre sygdomme eller bivirkninger. Samtidig tror jeg også, at vi i højere grad kommer til at anvende informationer om komorbiditet i vores planlægning af behandlingsforløb,” siger han.

En anden del af mere individualiserede forløb vil også kunne bestå i opfølgning af MRD-niveauet blandt patienter, tyder den anden analyse af GAIA-studiet på. Forskergruppen har her påvist, at højfølsom flowcytometri (hsFCM) og Next Generation Sequencing (NGS) i højere grad var i stand til at vise forskelle i uMRD-rater mellem behandlingsgrupperne mere tydeligt end standard-analyserne for MRD.

“Ved Hodgkins lymfom ved vi, at PET/CT-scanninger kan påvise tidlig effekt i form af fjernelse af metabolisk aktivitet, hvilket bruges til behandlingstilpasning, så håbet er, at vi kan bruge det på samme måde ved CLL, og dermed tilpasse behandlingen meget tidligt i behandlingsforløbet. Det kunne eksempelvis være, at vi efter tre måneder kunne måle MRD  og derudfra beslutte den yderligere behandling,”

Anden del af GAIA-studiet blev præsenteret lørdag på ASH-kongressen. 

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether