Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

CML-patienter kan fortsætte TKI-behandling under corona-pandemien

Patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML) kan fortsætte behandling med tyrosinkinasehæmmere (TKI’er) under covid-19-pandemien uden, at det øger deres risiko for at blive smittet eller for at blive alvorlig syge.

Det konkluderer et nyt, italiensk studie.

I studiet, der er publiceret i Cancer Medicine, deltog 564 voksne CML-patienter, som i perioden maj-​november 2020 blev testet for SARS-CoV-2 IgG/IgM-antistoffer ved deres første ambulante besøg i fem hæmatologiske centre, der var repræsentative for tre italienske regioner.

Resultaterne viser, at forekomsten af covid-19-infektion hos patienter med CML efter den første pandemibølge lignede den i den generelle befolkning (cirka to procent), både på nationalt og regionalt niveau. CML-patienter med positive SARS-CoV-2-antitoffer var hyppigere mænd og aktive på arbejdsmarkedet, mens der ikke var nogen signifikant sammenhæng med typen af TKI-behandling eller TFR-status (behandlingsfri remission). Kun tre ud af 11 IgG-positive patienter havde tidligere fået en covid-19-diagnose, mens resten var asymptomatiske eller havde milde symptomer.

Patienter med hæmatologiske kræftsygdomme anses generelt som værende i øget risiko for covid-19-sygdom og for at få komplikationer heraf, men trods dette er der rapporteret om en lav dødelighed hos patienter med CML, lyder det fra forskerne bag studiet. Et andet italiensk studie, der blev præsenteret på EHA-kongressen i juni 2021, viste dog, at covid-19-smittede CML-patienter har en overdødelighed på godt 80 procent i forhold til den generelle befolkning.

Prækliniske data tyder på, at TKI'er, som er standardbehandling ved CML, kan have en beskyttende virkning mod alvorlig covid-19. Den nye undersøgelse bekræfter, at forløbet af covid-19-infektion hos patienter med CML generelt er mildt, og at det er sikkert at fortsætte TKI-behandling under covid-19-pandemien, konkluderer forskerne bag undersøgelsen.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift