Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

TKI-genstart forringer funktionen hos CML-patienter

Genstart af behandling med tyrosinkinasehæmmere (TKI’er) forringer funktionen hos patienter med kronisk fase kronisk myeloid leukæmi (CML-CP), som er i behandlingsfri remission (TFR).

Det viser patientrapporterede data (PRO) fra LAST-studiet, som er støttet af National Cancer Institute ved National Institute of Health og er støttet af American Society of Hematology.

I studiet, som er publiceret i Journal of the National Cancer Institute, blev patientrapporterede oplysninger vedrørende social, fysisk, kognitiv og seksuel funktion vurderet over 36 måneder hos 172 voksne patienter med CML-CP fra 14 behandlingssteder. Vurderingen fandt sted ved TKI-behandlingsstart og efter seponering.

Resultaterne viste, at 92 procent af de 112 patienter, der var i TFR, efter 12 måneder havde mindst tre points forbedring i social funktion. 71,4 procent oplevede en forbedring i social isolation, 9,8 procent i tilfredshed med sexlivet og 3,6 procent i fysisk funktion. Ingen patienter havde mindst tre points forbedring i kognitiv funktion eller interesse for sex. Alle funktionelle ændringer blev forværret efter genstart af TKI-behandling.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift