Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Pevonedistat plus kemo mod MDS, CML og AML fejler i fase III

Fase III-studiet PANTHER nåede ikke sit primære endepunkt for eventfri overlevelse (EFS) for flere grupper patienter i behandling med NAE-hæmmeren ​pevonedistat (MLN4924) og kemoterapi.

Det meddelte det japanske pharma-selskab Takeda i starten af september.

PANTHER-studiet har sammenlignet kombinationen af ​NAE-hæmmeren ​pevonedistat (MLN4924) og kemoterapi med kemo alene som førstelinjebehandling til patienter med højrisiko myelodysplastisk syndrom (MDS), kronisk myeloid leukæmi (CML) og lav-blast akut myeloid leukæmi (AML),

I studiet deltog cirka 500 patienter, som tilfældigt er blevet tildelt en af ​​de to behandlingsgrupper i 28-dages behandlingscyklusser: Pevonedistat 20 mg/m^2 og kemoterapien Vidaza (azacitidin) 75 mg/m^2 eller azacitidin 75 mg/m^2 alene. Det primære endepunkt i studiet var EFS, defineret som død eller transformation til AML hos deltagere med MDS eller CML, alt efter hvad der indtraf først, og død hos deltagere med AML. Sekundære endepunkter var blandt andet samlet overlevelse (OS), samlet responsrate (ORR) og procentdel af patienter, der opnåede komplet remission (CR).

Studiet blev gennemført i Spanien, Belgien, Brasilien, Canada, Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, Israel, Italien, USA, Australien, Grækenland, Japan, Mexico, Polen, Rusland, Korea, Tyrkiet, Kina og England.

Fuldstændige dataresultater vil blive præsenteret på en kommende lægekongres. Takeda vil i samarbejde med forskerne i studiet nu bestemme den mest hensigtsmæssige handling for hver enkelt patient, der er indskrevet i PANTHER-studiet.

 

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift