Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

2020 bliver endnu et rigtig godt AML-år på ASH

Hans Beier Ommen

ASH: Studier af venetoclax i kombination med andre stoffer kommer til at være talk of the town inden for behandling af akut myeloid leukæmi (AML) på ASH 2020.

Forhåbentlig får vi i Danmark adgang til venetoclax i en nær fremtid, siger Hans Beier Ommen, overlæge på Klinik for Blodsygdomme ved Aarhus Universitetshospital.

De senere år har danske patienter med akut myeloid leukæmi (AML) fået adgang til flere nye behandlinger, og i de kommende år vil paletten med al sandsynlighed fortsat udvides. Et af de præparater, som især har de behandlende lægers interesse, er enzymhæmmeren venetoclax. Venetoclax er for nuværende godkendt af de amerikanske lægemiddelmyndigheder FDA i kombination med lavdosis kemoterapi i første linje, mens de europæiske myndigheder fortsat ikke har taget stilling til behandlingen – og derfor heller ikke de danske.

Det videnskabelige program på ASH afspejler, at venetoclax er en lovende behandlingsstrategi i AML. Således er én af undervisningssessionerne dedikeret til de amerikanske erfaringer med præparatet i AML, mens flere mindre studier præsenterer data på venetoclax i nye kombinationer.

”Der er rigtig mange spændende studier på venetoclax, som udforsker potentialet for behandlingen. Det er generelt mindre fase II-studier, men de er interessante, fordi de peger på lovende tendenser og nye mulige behandlingsstrategier for AML,” siger Hans Beier Ommen.

Nye lovende triplet-behandlinger


Ét af de studier, Hans Beier Ommen refererer til, er et studie, hvor venetoclax i kombination med lavdosis kemoterapi plus en inhibitor er blevet undersøgt i 11 ældre patienter med tilbagefald af AML efter standard førstelinjebehandling. På tidspunktet for datarapportering var 10 ud af de 11 patienter i remission.

”Hidtil har erfaringerne med at anvende venetoclax i anden og tredje linje ikke været så gode, men studiet her peger på, at triplet-kombinationen kan være effektive i de senere behandlingslinjer. Det er selvfølgelig værd at bemærke, at studiet har inkluderet få patienter, og at opfølgningstiden fortsat ikke er lang nok til at konkludere noget endeligt. Men det er et interessant foreløbigt resultat,” siger Hans Beier Ommen.

For nuværende er venetoclax alene godkendt i kombination med lavdosis kemoterapi til AML. Et af de andre studier, som har fanget Hans Beier Ommens interesse, er et fase II-studie, der undersøger behandlingen i kombination med højdosis kemoterapi i første linje. De foreløbige data viser, at især patienter, der har fået højdosis kemoterapi fra start, har effekt af kombinationsbehandlingen.

”Vi havde håbet at se, at den intensive kombinationsbehandling ville være effektiv – og det er umiddelbart dét, vi ser. Jeg hæfter mig ved, at ingen af de 50 inkluderede patienter er døde på rapporteringstidspunktet. Det er specielt. Almindeligvis ville vi forvente en dødsrate på omkring 15 procent ved brug af højdosis kemo.  Igen er opfølgningstiden ikke så lang i dette studie, så vi må også her vente med at kaste en endelige dom,” siger Hans Beier Ommen.

På europæisk plan er man aktuelt ved at sætte et større studie af venetoclax plus højdosis kemoterapi i AML op. Studiet kommer til at inkludere danske patienter.

Ny viden om minimal restsygdom

Foruden studier på venetoclax ser Hans Beier Ommen frem til at få ny viden om, hvordan fortsat minimal restsygdom (MRD) i patienter med AML, der har været gennem et intensivt kemoterapiforløb, bør håndteres.

”Det er et dilemma for os: Skal vi vente og se tiden an? Eller skal vi tilbyde AML-patienter med MRD at blive stamcelletransplanterede? En behandling, der er forbundet med ricisi og bivirkninger. Jeg ser særligt frem til at overvære præsentationen af et studie, der har inkluderet patienter fra England og Australien, og som viser, at restsygdommen i mange tilfælde forsvinder af sig selv efter noget tid. Det taler jo umiddelbart for, at vi ofte vil gøre klogt i at vente og se tiden an,” siger Hans Beier Ommen.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift