Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Tarmbakterier er mulig markør for udvikling af akut leukæmi

EHA: Tarmsystemets tilstand ser ud til at være en nyttig indikator til at identificere patienter med forhøjet risiko for at udvikle leukæmi.

I et musestudie, som blev præsenteret fredag ved den virtuelle EHA-kongres 2020, har mikrobiomet vist 96 procents sikkerhed som biomarkør for risikoen for udvikling af leukæmi hos allerede disponerede patienter.

Skader på mikrobiomet fra behandling med antibiotika er nok til at sætte udviklingen af infektionsdrevet leukæmi i gang hos prædisponerede mus, selv hvis de befinder sig i et rent og beskyttet miljø. Befinder de sig i et miljø med naturlige infektionskilder tre-dobles risikoen, viser et nyt musestudier fra Institute of Biomedical research of Salamanca, Spanien, som blev præsenteret ved presidential symposiet ved den virtuelle EHA-kongres 2020.

Leukæmi hos børn skyldes i de fleste tilfælde en udefrakommende påvirkning hos børn, som i forvejen er genetisk disponeret for sygdommen. En til fem procent af alle børn er prædisponerede for Leukæmi, men færre end en procent af de genetisk disponerede vil rent faktisk udvikle sygdommen. 

Infektioner har længe været mistænkt for at spille en rolle for om sygdommen udvikler sig, og for få år siden fandt man den første håndgribelige forbindelse, da genetisk prædisponerede mus udviklede leukæmi, når de blev udsat for naturlige infektioner. I studiet fra Salamanca er forskerne nu kommet et stykke nærmere en forståelse af den mekanisme, der ligger bag, når infektioner udløser leukæmi. 

“Kroppens bakterier og immunsystemet er tydeligvis forbundet, og tarmbakterierne kan have en funktion som det sted, hvor udefrakommende faktorer påvirker risikoen for at udvikle akut B-celle leukæmi. Enten ved påvirkning af immunsystemet eller ved direkte påvirkning af præ-B-celler hos prædisponerede bærere,” skriver forskerne, som i studie har undersøgt mikrobiomets rolle i udviklingen af leukæmi.

Over to år har forskerne undersøgt afføring fra mus med menneskellig B-celle leukæmi og de har fundet, at genetisk prædisponeret ALL hos børn giver mikrobiomet en særlig sammensætning. Ved hjælp af sekventering ved kunstig intelligens kunne forskerne forudsige genetisk prædisposition i 96,8 procent af tilfældene, og hos prædisponerede mus, der senere udviklede leukæmi, fandt forskerne en overflod af 75 specifikke amplicon sequence varianter, som man ikke fandt hos prædisponerede mus, der forblev raske.  

“Musenes genetiske disposition kunne forudsiges på baggrund af tarmbakteriernes sammensætning, og det viser, at mikrobiomets profil udgør en biomarkør, som muligvis kan anvendes til at identificere personer, som er i forhøjet risiko for at udvikle leukæmi,” konkluderer forskerne (Abstrakt #nr). 

Forskerne undersøgte også, hvordan behandling med fem forskellige antibiotika i en periode, hvor musene var udsat for infektioner, påvirkede mikrobiomet og udviklingen af Leukæmi, og de fandt, at mus, som som udsættes for infektioner, når de er påvirket af antibiotika, oftere udviklede leukæmi, end mus, der kun var udsat for infektioner. Behandling med antibiotika forhøjer altså risikoen for at udvikle leukæmi, og på den baggrund formoder forskerne, at det kan være muligt at reducere risikoen for at udvikle leukæmi ved at påvirke mikrobiomet tidligt i livet.

Tags: ASH 2017

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift