Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Nyt indeks kan forbedre samtaler om stamcellebehandling til børn med akut leukæmi

ASCO: Et let anvendeligt indeks til vurdering af børns chancer for helbredelse for akut leukæmi kan fremover forbedre samtalerne mellem patienter, pårørende og lægen i de tilfælde, hvor man overvejer hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Det viser studier, der blev fremhævet som highlight ved den virtuelle ASCO-kongres 2020.

Forskere fra USA har med succes udarbejdet og afprøvet et index med fire risikogrupper af børn med AML og tre for børn med ALL, som kan bruges til at vurdere sandsynligheden for, at det enkelte barn kommer sygdomsfri ud af et behandlingsforløb med stamcelleterapi. 

Hidtil har der kun eksisteret et index for voksne,  som ikke umiddelbart kan bruges til en risikovurdering hos børn, og derfor er det nye indeks et vigtigt redskab, siger overlæge ved Wake Forest Health Comprehensive Cancer Center, Winston Salem i North Carolina, Leslie R. Ellis, i en præsentation, hvor hun fremhæver studiet (Abstrakt #7503), som et af højdepunkterne inden for hæmatologi på ASCO-kongressen 2020.

“Børn er ikke bare små voksne, og det er andre faktorer, der indikerer, om børnene vil have gavn af behandlingen eller ej,” siger Leslie R. Ellis.

I alt indgår 2.363 amerikanske patienter under 18 år og med enten AML eller ALL  i studiet. Alle har modtaget hæmatopoietiske stamceller i årene 2008 til 2017, og til denne analyse blev de randomiseret til enten en træningsgruppe eller en valideringskohorte.  AML- og ALL-patienter blev analyseret hver for sig, og en Cox proportional hazards model med trinvis selektion blev brugt til at vælge variabler (2-sidede, P<0.05).

Det primære mål var sygdomsfri overlevelse, og baseret på størrelsen på log (HR), blev en vægtet score knyttet til hvert signifikant karakteristika.

Femårsprognosen for sygdomsfri overlevelse hos stamcellebehandlede børn med AML var henholdsvis 81, 56, 44 og 21 procent i risikogrupperne ‘god’, ‘mellem’, ‘høj’ og ‘meget høj’. Ved ALL var prognosen for fem års sygdomsfri overlevelse 68, 50 og 15 procent i risikogrupperne ‘god’, ‘mellem’ og ‘høj’.

Indekset giver en god stratificering af børn med AML og ALL i forhold til at forudsige en prognose ved behandling med hæmatopoietiske stamceller, konkluderer forskerne. 

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift