Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Medicinrådet anbefaler Venclyxto/MabThera til nogle CLL-patienter

Medicinrådet anbefaler Venclyxto (venetoclax) i kombination med MabThera (rituximab) som mulig standardbehandling til voksne patienter med kronisk lymfatisk leukæmi, der har modtaget mindst én tidligere behandling.

Medicinrådet bemærker, at effekten af Imbruvica (ibrutinib) efter venetoclax i kombination med rituximab såvel som effekten af venetoclax i kombination med rituximab efter ibrutinib er ubelyst.

De tre kliniske spørgsmål, som ligger til grund for anbefalingen, har været:

1. Hvilken værdi har venetoclax i kombination med rituximab sammenlignet med venetoclax monoterapi til behandling af patienter med deletion17p/TP53-mutation, som oplever relaps eller behandlingssvigt efter behandling med ibrutinib?

Her har Medicinrådet fundet, at den samlede værdi af venetoclax i kombination med rituximab sammenlignet med venetoclax monoterapi ikke kan kategoriseres til patienter med deletion17p/TP53-mutation, som oplever behandlingssvigt under behandling med ibrutinib i første linje. Medicinrådet vurderer dog, at venetoclax i kombination med rituximab ikke er en dårligere behandling end venetoclax monoterapi. Behandling med venetoclax i kombination med rituximab foretrækkes, fordi den er tidsbegrænset og giver patienterne mulighed for en behandlingsfri periode.

Amgros vurderer også, at der er et rimeligt forhold mellem omkostningerne og den kliniske merværdi for venetoclax i kombination med rituximab sammenlignet med venetoclax monoterapi.

2. Hvilken værdi har venetoclax i kombination med rituximab sammenlignet med ibrutinib til 2.-linjebehandling af patienter, der er behandlet med kemoterapi i kombination med et CD20-antistof i 1. linje?

Medicinrådet har fundet, at den samlede værdi af venetoclax i kombination med rituximab sammenlignet med ibrutinib ikke kan kategoriseres for patienter, der oplever behandlingskrævende relaps eller behandlingssvigt mindre end tre år efter behandling med kemoterapi i kombination med CD20-antistof og/eller patienter med sent relaps og nytilkommen deletion17p/TP53-mutation. Lægemidlerne vurderes dog som klinisk ligeværdige behandlingsvalg.

Amgros vurderer her, at der er et rimeligt forhold mellem omkostningerne og den kliniske merværdi for venetoclax i kombination med rituximab sammenlignet med ibrutinib.

3. Hvilken værdi har venetoclax i kombination med rituximab sammenlignet med kemoterapi i kombination med CD20-antistof til behandling af patienter uden deletion17p/TP53-mutation, der har behandlingskrævende relaps mere end 3 år efter deres første behandling?

Medicinrådet har her fundet, at den samlede værdi af venetoclax i kombination med rituximab sammenlignet med chlorambucil i kombination med obinutuzumab ikke kan kategoriseres for patienter med kronisk lymfatisk leukæmi uden deletion17p/TP53-mutation, der oplever behandlingskrævende relaps mere end 3 år efter deres første behandling med kemoterapi i kombination med CD20-antistof. Medicinrådet vurderer dog, at effektforholdet mellem behandlingerne vil være i overensstemmelse med sammenligningen af venetoclax i kombination med rituximab med bendamustin i kombination med rituximab.

Amgros vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem omkostningerne og den kliniske merværdi for venetoclax i kombination med rituximab sammenlignet med chlorambucil i kombination med obinutuzumab.

Medicinrådet vurderer, at venetoclax i kombination med rituximab til patienter med kronisk lymfatisk leukæmi uden deletion17p/TP53-mutation, der oplever behandlingskrævende relaps mere end 3 år efter deres første behandling med kemoterapi i kombination med CD20-antistof, giver en moderat merværdi sammenlignet med bendamustin i kombination med rituximab. Evidensens kvalitet vurderes at være moderat.

Til gengæld vurderer Amgros, at der ikke er et rimeligt forhold mellem omkostningerne og den kliniske merværdi for venetoclax i kombination med rituximab sammenlignet med bendamustin i kombination med rituximab.

CLL er den mest almindelige type leukæmi i de vestlige lande, og diagnosen udgør her cirka 30 procent af samtlige leukæmier. I Danmark registreres der cirka 450-500 nye tilfælde om året, og det estimeres, at omkring 4.000 patienter lever med sygdommen i Danmark. Medianalderen er ved diagnose 70 år, og dobbelt så mange mænd som kvinder får diagnosen.

Både sygdomsstadie, patientens symptomer og risikoprofil har indflydelse på igangsættelse og valg af behandling, ligesom de har betydning for patienternes prognose. CLL har ofte et indolent forløb, hvor patienterne med tidlige stadier og langsomt progredierende sygdom følges ved årlige kontroller eller afsluttes til egen læge. Medianoverlevelse fra diagnosetidspunktet varierer fra fire til > 12 år, afhængig af sygdomsstadie og risikoprofil.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift