Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Venclyxto/MabThera frem for monoterapi hos nogle CLL-patienter

Medicinrådet finder, at den samlede værdi af Venclyxto (venetoclax) i kombination med MabThera (rituximab) sammenlignet med Venclyxto monoterapi ikke kan kategoriseres til patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) med deletion17p/TP53-mutation, som oplever behandlingssvigt under behandling med Imbruvica (ibrutinib) i første linje.

Medicinrådet vurderer dog, at Venclyxto i kombination med MabThera ikke er en dårligere behandling end Venclyxto monoterapi, og at behandlingen bør foretrækkes, fordi den er tidsbegrænset og giver patienterne mulighed for en behandlingsfri periode.

Medicinrådets vurdering er, at den samlede værdi af Venclyxto i kombination med MabThera sammenlignet med Imbruvica ikke kan kategoriseres for patienter, der oplever behandlingskrævende relaps eller behandlingssvigt mindre end tre år efter behandling med kemoterapi i kombination med CD20-antistof og/eller patienter med sent relaps og nytilkommen deletion17p/TP53-mutation. Lægemidlerne vurderes dog som klinisk ligeværdige behandlingsvalg.

Medicinrådet finder, at den samlede værdi af Venclyxto i kombination med MabThera sammenlignet med Leukeran (chlorambucil) i kombination med Gazyvaro (obinutuzumab) ikke kan kategoriseres for patienter med CLL uden deletion17p/TP53-mutation, der oplever behandlingskrævende relaps mere end tre år efter deres første behandling med kemoterapi i kombination med CD20-antistof. Medicinrådet vurderer dog, at effektforholdet mellem behandlingerne vil være i overensstemmelse med sammenligningen af Venclyxto i kombination med MabThera med bendamustin i kombination med MabThera.

Medicinrådet vurderer, at Venclyxto i kombination med MabThera til patienter med CLL uden deletion17p/TP53-mutation, der oplever behandlingskrævende relaps mere end tre år efter deres første behandling med kemoterapi i kombination med CD20-antistof, giver en moderat merværdi sammenlignet med bendamustin i kombination med MabThera. Evidensens kvalitet vurderes at være moderat.

CLL er den mest almindelige type leukæmi i de vestlige lande, og diagnosen udgør her cirka 30 procent af samtlige leukæmier. I Danmark registreres der cirka 450-500 nye tilfælde om året, og det estimeres, at omkring 4.000 patienter lever med sygdommen i Danmark. Medianalderen er ved diagnose 70 år, og dobbelt så mange mænd som kvinder får diagnosen.

Både sygdomsstadie, patientens symptomer og risikoprofil har indflydelse på igangsættelse og valg af behandling, ligesom de har betydning for patienternes prognose. CLL har ofte et indolent forløb, hvor patienterne med tidlige stadier og langsomt progredierende sygdom følges ved årlige kontroller eller afsluttes til egen læge. Medianoverlevelse fra diagnosetidspunktet varierer fra fire til > 12 år, afhængig af sygdomsstadie og risikoprofil.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift