Kristian Lunds blog

Sprycel godkendt til børn med nydiagnosticeret Ph-positiv ALL

Europa-Kommissionen har godkendt Sprycel (dasatinib) i kombination med kemoterapi til behandling af børn med nyligt diagnosticeret Philadelphia-kromosom (Ph) -positiv akut lymfatisk leukæmi (ALL).

Godkendelsen, som omfatter proteinkinasehæmmeren Sprycel i både tabletform og pulver til oral suspension, er baseret på resultater fra fase II-studiet CA180-372 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01460160), som vurderer tilsætningen af Sprycel til et kemoterapiregime, der bygger på et Berlin-Frankfurt-Munster højrisiko-regime hos pædiatriske patienter med nyligt diagnosticeret Ph-positiv ALL.

I resultaterne af undersøgelsen, som blev præsenteret på årsmødet i American Society of Hematology (ASH) i december 2017, var den tre-årige hændelsesfri overlevelsesrate for Sprycel-kombinationen 65,5 procent, mens den samlede tre-årige overlevelse (OS) var 91,5 procent.

I CA180-372 blev 106 patienter under 18 år behandlet dagligt med Sprycel startende ved dag 15 af induktionskemoterapien. Fuldstændig remission blev opnået hos alle behandlede patienter. På dag 78, som var slutningen på den første behandlingsblok, var patienter med minimal restsygdom (MRD) ≥0,05 procent berettiget til hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT) ved første remission. Dette var også tilfældet for patienter med MRD 0,005 procent til 0,05 procent, som stadig var MRD-positive efter yderligere tre højrisiko-kemoterapiblokke.

Af de 106 behandlede patienter opfyldte 19 disse kriterier, og 14,2 procent blev behandlet med HSCT. De øvrige 91 patienter blev behandlet med Sprycel plus kemoterapi i to år.

Kombinationen af Sprycel og kemoterapi inkluderede grad 3/4 bivirkninger i form af febril neutropeni (75,5 procent), sepsis (23,6 procent), bakteriæmi (24,5 procent), forhøjet ALL (21,7 procent), forhøjet AST (10,4 procent), pleural effusion (3,8 procent), ødem (2,8 procent), blødning (5,7 procent) og hjertesvigt (0,8 procent).

Bivirkningsrelaterede afbrydelser af behandlingen forekom hos to patienter, hvoraf en var forbundet med allergi, og en skyldtes trombocytopeni. Under protokolbehandlingen opstod der syv patientdødsfald. To dødsfald var transplantationsrelaterede, mens fem var hos patienter, der fik kemoterapi.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift