Kristian Lunds blog

Millionstøtte til projekter som skal øge overlevelsen for børn med AML

Tre forskningsprojekter støttet af Børnecancerfonden skal på forskellige måder styrke behandlingen og øge overlevelsen hos børn med akut myeloid leukæmi (AML).

Hvert år får mellem seks og otte danske børn konstateret AML. Selvom der de seneste årtier er sket store fremskridt i behandlingen af leukæmi hos børn, overlever hvert fjerde barn, der får AML, ikke sygdommen. Tilbagefald efter kemoterapibehandling er den største trussel mod helbredelsen - hver tredje patient får tilbagefald, og 40 procent af dem overlever ikke.

”Prognosen for AML har ikke været så god som for den hyppige leukæmiform hos børn (ALL). Men de seneste år er der sket betydelige fremskridt, og det er dem, som vi gerne vil forfølge,” siger leder af projekterne Henrik Hasle, der er overlæge på afsnittet for blod og kræftsygdomme på Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital og professor på Aarhus Universitet, i en pressemeddelelse.

Overlevelsesraten efter fem år for børn med AML er steget fra 32 procent i 1990 til 74 procent i 2010, mens overlevelsesraten for akut lymfatisk leukæmi (ALL) er oppe på 90 procent.  Med de tre nye projekter er forventningen at skabe endnu bedre prognoser for børn og unge, der får konstateret AML.

”En dybere karakteristik af AML kan føre til mere relevant inddeling af sygdommen, som kan forbedre en mere individuel behandlingsstrategi. Tidlig opsporing af tilbagefald giver mulighed for behandling allerede inden barnet bliver syg,” siger Henrik Hasle.

Danmark har stået stærkt i børne AML-forskning i mange år. Henrik Hasle var formand for den Nordiske børne AML-gruppe fra 2002 til 2012 og har været formand for den internationale børne AML-gruppe siden 2016. Laboratoriet i Aarhus er et af to europæiske referencelaboratorier for molekylær opfølgning af AML hos børn.

De tre projekter, der har fået støtte fra Børnecancerfonden er:

o Identificering af de genetiske forandringer hos cirka 50 børn med AML, der ikke kan klassificeres efter den nuværende WHO-klassifikation – baseret på en omfattende nordisk undersøgelse, som viser, at 44 procent af de genetiske forandringer hos børn med AML ikke kan klassificeres. Målet er at bidrage med ny viden, der bedre og mere præcist klassificerer AML hos børn, således at børnene kan tilbydes mere målrettet behandling og øge deres chancer for overlevelse. Projektet er støttet med 1,1 mio. kr.

o Undersøgelse af tilbagefald af leukæmisygdommen, AML, hos børn. Sygdommens respons på behandlingen måles ved såkaldt ’minimal restsygdom’ (MRD), et udtryk for det lille antal kræftceller, der er til stede under og efter behandling. Studiet sigter mod at identificere nye markører for MRD i blodet ved hjælp af den nyeste teknologi. Det vil gøre det muligt at iværksætte målrettet behandling på et tidligere tidspunkt, potentielt allerede før barnet er blevet syg af tilbagefaldet. Projektet er støttet med 1,4 mio. kr.

o International undersøgelse af genoprettelsen af immunsystemet efter endt behandling af leukæmisygdommen, AML. Ved behandling med kemoterapi undertrykkes immunsystemet, heriblandt de såkaldte T-celler. Risikoen for tilbagefald af AML kan være afhængig af genopbygningen af immunsystemet. Målet er at få en større forståelse for immunsystemets rolle for tilbagefald af AML og skabe nye muligheder for immunterapi til behandling af børn med AML. Projektet er støttet med 1,5 mio. kr.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift