Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Grønt lys til Blincyto mod MRD-positiv ALL

Det Europæiske Lægemiddelagenturs udvalg for lægemidler til mennesker, CHMP, anbefaler godkendelse af Blincyto (blinatumomab) til behandling af patienter med akut lymfatisk leukæmi (ALL) med vedvarende MRD (minimal restsygdom) i komplet remission.

Anbefalingen er baseret på data fra fase II-studiet BLAST, hvis resultater i 116 ALL-patienter viste, at behandling med Blincyto resulterede i, at 78 procent af patienterne i undersøgelsen opnåede komplet MRS-respons,  hvilket vil sige, at deres sygdom ikke længere kunne påvises.

På baggrund af disse resultater har CHMP besluttet at anbefale Blincyto til at omfatte behandling af voksne patienter med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv præ-B ALL med MRD ≥10-3, hvilket svarer til 0,1 procent eller flere resterende leukæmiske celler.

I november 2015 godkendte Europa-Kommissionen Blincyto stoffet til behandling af voksne med recidiverende eller refraktær Philadelphiakromosompositiv negativ CD19-positiv præ-B ALL. Tidligere i efteråret blev indikationen udvidet til at omfatte behandling af børn fra et årsalderen.

FORSIDEN LIGE NU

Patientforenings budskab på samråd: Økonomi fylder mere og mere i myelomatosebehandlingen

16. Januar 2019 Myelomatose Signe Juul Kraft
Dansk Myelomatoseforening havde tirsdag den 15. januar kaldt Sundheds- og Ældreudvalget i samråd, fordi foreningen er bekymret for den stadigt større rolle,…

Forskningsprojekt vil nedsætte risikoen for alvorlige infektioner ved CLL

16. Januar 2019 Lymfoma Signe Juul Kraft
Rigshospitalet vil teste forebyggende medicinsk behandling af nydiagnosticerede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Håbet er at kunne nedsætte…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift