Kristian Lunds blog

Grønt lys til Blincyto mod MRD-positiv ALL

Det Europæiske Lægemiddelagenturs udvalg for lægemidler til mennesker, CHMP, anbefaler godkendelse af Blincyto (blinatumomab) til behandling af patienter med akut lymfatisk leukæmi (ALL) med vedvarende MRD (minimal restsygdom) i komplet remission.

Anbefalingen er baseret på data fra fase II-studiet BLAST, hvis resultater i 116 ALL-patienter viste, at behandling med Blincyto resulterede i, at 78 procent af patienterne i undersøgelsen opnåede komplet MRS-respons,  hvilket vil sige, at deres sygdom ikke længere kunne påvises.

På baggrund af disse resultater har CHMP besluttet at anbefale Blincyto til at omfatte behandling af voksne patienter med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv præ-B ALL med MRD ≥10-3, hvilket svarer til 0,1 procent eller flere resterende leukæmiske celler.

I november 2015 godkendte Europa-Kommissionen Blincyto stoffet til behandling af voksne med recidiverende eller refraktær Philadelphiakromosompositiv negativ CD19-positiv præ-B ALL. Tidligere i efteråret blev indikationen udvidet til at omfatte behandling af børn fra et årsalderen.

ASCO videreudvikler inddragelsen af publikum

ASCO: Et af de nye tiltag på årsmødet i American Society of Clinical Oncology (ASCO) er nye interaktive case-baserede sessioner, som centrerer sig omkring en paneldiskussion og bruger interaktiv teknologi til at inddrage publikum i diskussionerne.

Læs mere ...

Eksplosiv interesse for fælles beslutningstagning

ASCO: Et af de hotteste emner inden for patientinddragelse lige nu er fælles beslutningstagning, som ifølge leder af Center for Fælles Beslutningstagning professor Karina Dahl Steffensen i øjeblikket får en nærmest eksplosiv interesse, både internationalt og i Danmark.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift