Kristian Lunds blog

FDA godkender ny behandling til ældre med AML

FDA har godkendt tabletbehandlingen Daurismo (glasdegib) i kombination med lavdosis kemoterapi (cytarabin) til behandling af nyligt diagnosticeret akut myeloid leukæmi (AML) hos voksne, der er over 75 år eller som har andre kroniske helbredstilstande eller komorbiditet, der kan forhindre brugen af ​​intensiv kemoterapi.

Effekten af ​​Daurismo, som er en såkaldt Hedgehog pathway inhibitor, er blevet undersøgt i et randomiseret klinisk forsøg, hvor 111 voksne patienter med nyligt diagnosticeret AML blev behandlet med enten Daurismo i kombination med kemoterapi eller kemoterapi. 

Resultaterne viste en signifikant forbedring i samlet overlevelse (OS) hos patienter behandlet med Daurismo. Den gennemsnitlige OS i studiet var 8,3 måneder for patienter behandlet med Daurismo plus kemoterapi sammenlignet med 4,3 måneder for patienter behandlet med kemoterapi alene.

Almindelige bivirkninger rapporteret af patienter, der modtager Daurismo i kliniske forsøg, omfatter lavt antal røde blodlegemer (anæmi), træthed, blødning, feber med lavt antal hvide blodlegemer (febril neutropeni), muskelsmerter, kvalme, hævelse af arme eller ben (ødem), trombocytopeni, åndenød (dyspnø), nedsat appetit, forvrænget smag (dysgeusi), smerter eller sår i mund eller hals (mucositis), forstoppelse og udslæt.

AML er en hurtigt fremskreden kræftform, der dannes i knoglemarven og resulterer i et forøget antal abnormale hvide blodlegemer i blodbanen og knoglemarven. Næsten halvdelen af ​​de voksne, der diagnosticeres med AML, behandles ikke med intens kemoterapi på grund af comorbiditeter og kemoterapi relaterede toksiciteter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift