Kristian Lunds blog

Ny immunterapi viser lovende takter mod AML

ASH 2018: Immunterapien AMG 330 er generelt tolerabel og har anti-leukæmisk aktivitet hos patienter med forbehandlet recidiverende/refraktær akut myeloid leukæmi (AML). Det viser det første studie, hvor behandlingen testes på mennesker.

Resultaterne blev præsenteret på det årlige møde i American Society of Hematology (ASH) i San Diego, Californien (abstrakt #25).

AMG 330 er et såkaldt bispecifik T-celle ’engager’ (BiTE) antistof, som består af et protein med to sektioner fusioneret, så det kan interagere med de to mål CD33 og CD3, som sidder på overfladen af hhv. leukæmicellerne og T-cellerne. Stoffet virker ved at bringe T-cellerne i nærheden af leukæmicellerne, så de kan dræbe dem.

I fase I-studiet forsøgte forskerne at fastslå den optimale dosering for AMG 330 hos voksne med recidiverende/refraktær AML, der har haft mindst et behandlingsforløb.

Studiet omfattede 12 doseringskohorter. De første tre kohorter inkluderede en enkelt patient, der modtog AMG 330 0,5 μg til 4 μg/dag som en kontinuerlig IV-infusion. De efterfølgende kohorter bestod af tre til seks patienter, der fik AMG 330 10 μg til 240 μg/dag.

Hvis patienterne afsluttede den første behandlingscyklus uden at opleve dosisbegrænsende toksicitet, fik de op til fem yderligere behandlingscykler indtil klinisk fordel.

Per 14. juni 2018 blev data evalueret for 35 patienter, som tidligere havde fået gennemsnitligt fire tidligere behandlinger (interval = 1-15 behandlinger).

66 procent oplevede alvorlige bivirkninger

Deltagerne modtog gennemsnitligt én cyklus af AMG 330. De fleste patienter (31) ophørte behandlingen, oftest på grund af sygdomsprogression (24 patienter). Fem patienter afbrød behandlingen på grund af bivirkninger (AE'er), og to afbrød behandlingen efter anmodning. Kun én patient modtog og afsluttede maksimalt seks behandlingscykler, mens tre patienter stadig modtog AMG 330, da dataene blev præsenteret.

33 patienter (66 procent) oplevede alvorlige AE'er, og 15 af disse blev betragtet som relateret til AMG 330-behandlingen. De hyppigst rapporterede alvorlige AE'er (observeret hos > 1 patient) omfattede CRS (11 patienter), febril neutropeni (seks patienter), lungebetændelse (fire patienter), leukopeni (tre patienter), trombocytopeni (to patienter) og subdural hæmatom (to patienter).

En patient døde på grund af sygdomsprogression. Det blev dog ikke anset for at være relateret til AMG 330.

To patienter udviklede alvorlig cytokinfrigivelsessyndrom (CRS), en patient i 10 μg/dag-kohorten og en i 30 μg/dag-kohorten. Administrationen af ​​kortikosteroider, vasopressorer og IV-væsker samt afbrydelsen af ​​AMG 330 løste tegn og symptomer på CRS på en enkelt dag.

Den oprindelige måldosis (480 μg/dag) var forbundet med dosisbegrænsende toksiciteter, inklusive klasse 2 CRS og klasse 4 ventriculær fibrillering, hvilket fik forskerne til at reducere måldosis til 240 μg/dag.

Resultaterne indikerer, ifølge forskerne bag studiet, at trinvis dosering af AMG 330 er en levedygtig strategi i recidiverende/refraktær AML. Deres håb er, at de med et øget antal patienter behandlet og yderligere justering af doser, kan få meget højere respons.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift