Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Blincyto godkendt til behandling af B-ALL hos børn

EU-Kommissionen har godkendt Blincyto (blinatumomab) til behandling af relaps/refraktær akut lymfatisk leukæmi, B-ALL, hos børn fra et årsalderen.

I november 2015 godkendte Europa Kommissionen Blincyto til behandling af voksne med recidiverende eller refraktær ALL. Den udvidede indikation betyder, at Blincyto kan anvendes som monoterapi til behandling af pædiatriske patienter med Philadelphiakromosompositiv CD19-positiv præ-B ALL, som er resistent eller recidiverende efter mindst to tidligere behandlinger eller tilbagefald efter tidligere allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Den nye indikation er baseret på resultaterne fra et fase I/II-studie, hvor 70 børn og unge mellem syv måneder og 17 år blev behandlet med den anbefalede dosis af Blincyto. Tyve af disse 70 patienter (28,6 procent) opnåede komplet remission eller komplet remission med delvis hæmatologisk bedring inden for to cyklusser af behandlingen. I 17 af disse tilfælde (85 procent) blev responsen nået under den første behandlingscyklus.

Forfatterne konkluderer, at Blincyto er effektiv mod leukæmi hos patienter i alle aldre og risikogrupper, selv i børn under to år, og i dem med ugunstige cytogenetik. Desuden argumenterer forfatterne for, at i betragtning af, hvor kraftige behandlinger patientpopulationen gennemgår, er den andel, der opnåer komplet remission, klinisk tilfredsstillende.

Resultaterne er blevet offentliggjort i Journal of Clinical Oncology.

FORSIDEN LIGE NU

Patientforenings budskab på samråd: Økonomi fylder mere og mere i myelomatosebehandlingen

16. Januar 2019 Myelomatose Signe Juul Kraft
Dansk Myelomatoseforening havde tirsdag den 15. januar kaldt Sundheds- og Ældreudvalget i samråd, fordi foreningen er bekymret for den stadigt større rolle,…

Forskningsprojekt vil nedsætte risikoen for alvorlige infektioner ved CLL

16. Januar 2019 Lymfoma Signe Juul Kraft
Rigshospitalet vil teste forebyggende medicinsk behandling af nydiagnosticerede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Håbet er at kunne nedsætte…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift