Kristian Lunds blog

Antistofkombination viser lovende takter hos ældre AML-patienter

Størstedelen af ​​de ældre patienter med CD33-positiv akut myeloid leukæmi (AML), der i et fase I-forsøg blev behandlet med en kombination af antistofbehandlingen vadastuximab talirin og et hypomethylationsmiddel (HMA), opnåede dyb remission (defineret som en negativ flowcytometri-test for minimal restsygdom).

Forsøgets resultater er publiceret i Blood.

I studiet deltog 53 patienter med nyligt diagnosticeret, CD33-positiv AML med en gennemsnitsalder på 75 år. Patienterne var naive overfor HMA-behandling, men kunne tidligere have modtaget andre lavintensitetsbehandlinger. HMA-terapi blev administreret først; enten azacitidin (75 mg/m2 subkutant IV i syv dage) eller decitabin (20 mg/m2 IV i fem dage) i overensstemmelse med institutionelle standarder. På den sidste dag i HMA-behandlingen fik patienterne vadastuximab talirin (10 mcg/kg IV). Denne protokol blev gentaget i 28 dages cykler i op til fire cyklusser. Patienter, der tolererede kombinationen og viste klinisk respons, var berettigede til at fortsætte behandlingen.

Den sammensatte komplette remissionsrate, CRc (komplet remission og komplet remission med ufuldstændig genopretning af blodplader) var 70 procent med kombinationsbehandlingen. Historisk har HMA-monoterapier noget lavere satser (decitabin: 17,8 procent og azacytidin: 27,8 procent). Ud af alle patienter, der opnåede remission, blev 51 procent testet negativt ved flowcytometri for MRD. Den gennemsnitlige overlevelse var 11,3 måneder, og den gennemsnitlige tilbagefaldsfrie overlevelse var 7,7 måneder.

Den øgede responsrate med tilsætning af ​​vadastuximab talirin til HMA'er var imidlertid også forbundet med øget toksicitet sammenlignet med en HMA-monoterapi, hvilket, ifølge forskerne, tyder på en højere grad af myelosuppression. De mest almindelige grad 3 eller højere bivirkninger var trombocytopeni (57 procent), febril neutropeni (49 procent), anæmi (45 procent), neutropeni (42 procent) og træthed (15 procent).

Ifølge forskerne bag studiet var den overordnede sikkerhedsprofil ens for patienter behandlet med vadastuximab talirin i kombination med azacitidin versus decitabin (med undtagelse af forekomst af febril neutropeni).

Mange ældre AML-patienter modtager HMA'er som en form for lavintensitetsterapi, men de tilhørende remissionstal er lave. Derfor er der behov for udviklingen af ​​nye, veltolererede behandlinger, der kan forbedre HMA’ernes effektivitet, påpeger forskerne bag undersøgelsen.

Efter de opmuntrende resultater af forsøget blev fase III-studiet CASCADE lanceret for at sammenligne denne kombination med HMA-monoterapi igen. Forsøget blev dog standset tidligt på grund af dødsfald i kombinationsarmen. Investigatorerne understreger behovet for strengere protokoller for at sikre sikkerheden under fremtidige forsøg.

Genmutation påvirker modning af blodceller

Et nyt studie viser, hvordan en genetisk mutation i genet TET2 påvirker modning af blodceller i musemodeller. Mutation i TET2 ses ofte hos leukæmipatienter, inden sygdommen indtræffer, og forskerne bag de nye resultater arbejder nu på en strategi for behandlinger rettet mod mutationen.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift