Kristian Lunds blog
Overlæge på Rigshospitalets børneafdeling Thomas Leth Frandsen glæder sig over resultaterne af det ny kinesiske studie.

Lovende resultater for ny immunterapi til børn med B-ALL

EHA: Et kinesisk studie tyder på, at CD22-rettet CAR-T-celleterapi er en effektiv og sikker behandlingsmulighed for børn med recidiverende eller refraktær B-celle akut lymafatisk leukæmi (r/r B-ALL), som ikke responderer på andre behandlinger, herunder CD19-rettet CAR-T-behandling og allogen hæmatopoietisk celletransplantation (HCT).

Studiet blev præsenteret på 23rd Congress of EHA, og overlæge på Rigshospitalets børneafdeling Thomas Leth Frandsen glæder sig over resultaterne.

”Studiet er superrelevant og beskriver fint de udfordringer og mulige løsninger, der er med CAR-T. CAR-T-behandling bliver et stort og vigtigt område, både i ALL-behandlingen, men også i en række andre maligne hæmatologiske lidelser. Relaps efter CAR-T er allerede ganske godt beskrevet og som regel forbundet med tab af CD19 i den maligne klon. Det betyder, at forskellige andre CAR-T konstruktioner er nødvendige, hvilket også vil gøre sig gældende ved nogle af de andre maligne lidelser som CAR-T behandlinger potentielt skal bruges til,” siger Thomas Leth Frandsen. 

I studiet modtog 15 r/r B-ALL-patienter i alderen 2-18 år CD22-CAR-T-celleterapi. Patienterne havde haft tilbagefald efter allogen HCT eller kemoterapi, og 14 ud af 15 patienter havde tidligere modtaget CD19-rettet CAR-T-terapi.

På dag 30 havde 13 ud af 15 patienter respons (86,7 %). 10 ud af 11 patienter med hæmatologisk tilbagefald opnåede komplet remission (CR) eller CR med ufuldstændig ’count recovery’ (CRi), og ni af dem blev FCM-MRD-negative.

Med en gennemsnitlig opfølgningstid på 108 dage (46-199) var seks patienter blevet tildelt allogen HCT efter 22-CAR-T-celleterapien. Den progressionsfri overlevelse (PFS) var på 91,7 procent med en gennemsnitlig opfølgning på 108 dage.

Behandlingen viste også en god sikkerhedsprofil med kun mindre bivirkninger og ingen død.

Det er nødvendigt med en længere observationsperiode for at bestemme den langsigtede effekt, samt om efterfølgende allogen HCT yderligere kan reducere tilbagefaldshastigheden efter CAR-T-celleterapi, påpeger forskerne bag studiet. Thomas Leth Frandsen er enig i, at der er brug for at følge op over længere tid.

”Alt i alt er det et særdeles relevant og ganske lovende studie, hvor fokus både vil være på toksicitet - og fremadrettet på, om disse børn også taber deres CD 22-markører og efterfølgende får relaps. Den gennemsnitlige opfølgningstid på studiet var blot 108 dage, så det er ret kort.  Det bliver spændende at høre, hvordan det går fremadrettet,” siger han.

BørneCancerFonden har for nylig givet seks mio. kr. til et dansk center for CAR-T-terapi og andre immunterapier til børn med kræft. Centret har fået navnet Dansk Center for Pædiatrisk Cancer Immunterapi (CIRCUIT) og er et samarbejde mellem Herlevs immunterapienhed ved professor Inge Marie Svane og børnetransplantationsenheden på Rigshospitalet ved professor Klaus Müller og overlæge Marianne Iversen .

B-ALL behandles normalt med kemoterapi eller allogen HCT, og CD19-CAR-T-celleterapi har vist sig at være effektiv til behandling af r/r B-ALL patienter. Imidlertid vil nogle patienter blive refraktære over for alle disse behandlingsmuligheder og få tilbagefald. Til disse patienter tyder det kinesiske studie på, at CD22-rettet CAR T-celleterapi kan være en mulighed.

Genmutation påvirker modning af blodceller

Et nyt studie viser, hvordan en genetisk mutation i genet TET2 påvirker modning af blodceller i musemodeller. Mutation i TET2 ses ofte hos leukæmipatienter, inden sygdommen indtræffer, og forskerne bag de nye resultater arbejder nu på en strategi for behandlinger rettet mod mutationen.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift