Kristian Lunds blog


Lille men statistisk betydende overlevelsesgevinst med Gazyvaro

EHA: CD20-antistoffet Gazyvaro (obinutuzumab) giver en overlevelsesfordel i forhold til MabThera (rituximab), når det kombineres med Leukeran (chlorambucil) hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og komorbiditet.

Det viser opdaterede data fra CLL11-studiet, som blev præsenteret på 23rd Congress of EHA (European Hematology Association) den 15. juni.

”I tråd med de tidligere præsenterede PFS-data, kunne der nu demonstreres en lille, men statistisk betydende, overlevelsesgevinst for patienter behandlet med Gazyvaro og Leukeran i forhold til patienter behandlet med MabThera og Leukeran. Dette kommer dog ikke til at ændre guidelines eller RADS-anbefalinger, da den tidligere publicerede PFS-gevinst ligger til grund for de nuværende retningslinjer,” siger overlæge Carsten Utoft Niemann, som er ansvarlig for CLL- forskningen på Rigshospitalet.

I de nuværende nationale retningslinjer for CLL lyder det, at Gazyvaro plus Leukeran anbefales som førstevalg, mens der er ligeværdighed mellem Arzerra (ofatumumab) plus Leukeran eller MabThera plus Leukeran. Valget af Gazyvaro kan dog ifølge retningslinjerne på nuværende tidspunkt ikke anses for obligatorisk, og de enkelte centre kan derfor vælge et af de to øvrige alternativer som præference.

Forbedret PFS og OS med Gazyvaro

CLL11-studiet blev gennemført i en population af i alt 781 tidligere ubehandlede patienter med CLL og eksisterende sygdomme. Undersøgelsen omfattede en sammenligning mellem to kemo-immunoterapier: Gazyvro plus Leukeran (G-Clb) versus MabThera plus Leukeran (R-Clb).

Tidligere analyser, med gennemsnitlige observationstider på hhv. cirka 20 og 40 måneder, har vist en længere overlevelse i progressionsfri overlevelse (PFS) for G-Clb, når regimet blev sammenlignet med R-Clb. I det nuværende studie kunne forskerne efter en gennemsnitlig observationstid på 62,5 måneder se, at behandling med G-Clb (238 patienter) også var forbundet med forbedrede resultater sammenlignet med Clb alene (118 patienter). Den gennemsnitlige progressionsfrie overlevelse var 31,1 måneder mod 11,1 måneder.

Forskerne kunne også se, at G-Clb gav en klinisk meningsfuld forbedring i samlet overlevelse (OS). To- og fem-årsoverlevelsesraterne var 91 procent mod 84 procent og 66 procent mod 57 procent for hhv. G-Clb og R-Clb. Samlet set døde færre patienter i G-Clb-armen (37 procent) end i R-Clb-armen (45 procent).

Den gennemsnitlige tid til den næste behandling var cirka 4,5 år med G-Cib, hvilket var næsten en fordobling i forhold til R-Clb.

På baggrund af resultaterne mener forskerne, at Gazyvaro bør være det foretrukne CD20-antistof til Leukeran-baseret kemo-immunoterapi, men også til fremtidige kombinationsregimer for CLL. 

Gazyvaro

Gazyvaro (obinutuzumab) er et glycoengineret type II anti-CD20 monoklonalt antistof, der er i stand til at angribe kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) ved at binde og ødelægge maligne CLL-celler.

Gazyvaro er godkendt til:

  • Tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) med co-morbiditet, der udelukker fludarabinbehandling i fuld dosis. Anvendes i kombination med chlorambucil.
  • Follikulært lymfom, hvor rituximab ikke har haft tilstrækkelig virkning. Anvendes i kombination med bendamustin.
  • Tidligere ubehandlet fremskredent follikulært lymfom. Anvendes i kombination med kemoterapi.

Genmutation påvirker modning af blodceller

Et nyt studie viser, hvordan en genetisk mutation i genet TET2 påvirker modning af blodceller i musemodeller. Mutation i TET2 ses ofte hos leukæmipatienter, inden sygdommen indtræffer, og forskerne bag de nye resultater arbejder nu på en strategi for behandlinger rettet mod mutationen.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift