Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Besponsa til B-ALL vurderes at give lille merværdi

Medicinrådet vurderer, at Besponsa (inotuzumab ozogamicin) til behandling af refraktær eller recidiverende B-celle akut lymfatisk leukæmi (B-ALL) har en lille merværdi. Evidensens kvalitet vurderes at være moderat.

Medicinrådet påpeger i vurderingsrapporten, at der bør udvises særlig forsigtighed ved behandling af primært refraktære patienter.

Nu skal Medicinrådet beslutte, hvorvidt Besponsa skal indføres som national standardbehandling af af refraktær eller recidiverende B-ALL i Danmark. Her spiller produktets pris også ind i vurderingen.

Besponsa er et anti-CD22-calicheamicinkonjugat. Det består af et monoklonalt antistof, der binder til CD22 på B-cellens overflade, kombineret med et celletoksisk stof, calicheamicin. Når inotuzumab ozogamicin bindes til kræftcellen, internaliseres stoffet, og calicheamicin bliver frigjort og ødelægger cellen.

ALL er en kræftform i de lymfocytproducerende celler. Blandt voksne er cirka 75 procent af tilfældene B-ALL. B-ALL er i næsten alle tilfælde positiv for antigenet CD22. Hos 20-40 procent af voksne patienter med B-ALL findes en særlig kromosomforandring, der kaldes et Philadelphiakromosom, som er forbundet med dårligere prognose.

Blandt voksne (≥18 år) er incidensen af ALL 5, 7/1.000.000 per år med 25-30 nye tilfælde om året i Danmark. Det skønnes, at antallet af voksne med refraktær eller recidiverende B-ALL i Danmark er 5-10 om året.

FORSIDEN LIGE NU

Nyt håb om dyb remission hos patienter med Waldenströms makroglobulinæmi

07. november 2018 Lymfoma Mathilde Louise Stenild
Nye studier med ibrutinib og andre medikamenter som venetoclax og carfilzomib giver håb for patientgruppen Waldenströms makroglobulinæmi, der indtil nu har…

Prolia reducerer smerter ved TDT og knogleskørhed

06. november 2018 Sygdomme Signe Juul Kraft
Anti-RANKL-behandlingen Prolia (denosumab) givet over en to-årig periode ser ud til at kunne reducere smerte og forbedre livskvaliteten for personer med…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift