Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Besponsa til B-ALL vurderes at give lille merværdi

Medicinrådet vurderer, at Besponsa (inotuzumab ozogamicin) til behandling af refraktær eller recidiverende B-celle akut lymfatisk leukæmi (B-ALL) har en lille merværdi. Evidensens kvalitet vurderes at være moderat.

Medicinrådet påpeger i vurderingsrapporten, at der bør udvises særlig forsigtighed ved behandling af primært refraktære patienter.

Nu skal Medicinrådet beslutte, hvorvidt Besponsa skal indføres som national standardbehandling af af refraktær eller recidiverende B-ALL i Danmark. Her spiller produktets pris også ind i vurderingen.

Besponsa er et anti-CD22-calicheamicinkonjugat. Det består af et monoklonalt antistof, der binder til CD22 på B-cellens overflade, kombineret med et celletoksisk stof, calicheamicin. Når inotuzumab ozogamicin bindes til kræftcellen, internaliseres stoffet, og calicheamicin bliver frigjort og ødelægger cellen.

ALL er en kræftform i de lymfocytproducerende celler. Blandt voksne er cirka 75 procent af tilfældene B-ALL. B-ALL er i næsten alle tilfælde positiv for antigenet CD22. Hos 20-40 procent af voksne patienter med B-ALL findes en særlig kromosomforandring, der kaldes et Philadelphiakromosom, som er forbundet med dårligere prognose.

Blandt voksne (≥18 år) er incidensen af ALL 5, 7/1.000.000 per år med 25-30 nye tilfælde om året i Danmark. Det skønnes, at antallet af voksne med refraktær eller recidiverende B-ALL i Danmark er 5-10 om året.

FORSIDEN LIGE NU

Hemlibra anbefalet som mulig standardbehandling

29. juni 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet anbefaler Hemlibra (emicizumab) som mulig standardbehandling til patienter med hæmofili A med inhibitor mod faktor VIII, og hvor…

Lovende resultater for ny immunterapi til børn med B-ALL

20. juni 2018 Leukæmi Signe Juul Kraft
EHA: Et kinesisk studie tyder på, at CD22-rettet CAR-T-celleterapi er en effektiv og sikker behandlingsmulighed for børn med recidiverende eller refraktær…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift