Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

NK-celle-terapi viser effekt mod MDS og AML

Forskere ved Karolinska Institutet har med succes testet en immunterapi baseret på NK-celler hos patienter med svær behandlingsresistent leukæmi.

Undersøgelsen er offentliggjort i Clinical Cancer Research.

NK-celler er en særlig type hvide blodlegemer, som har har en evne til at genkende og dræbe kræftceller. I forsøget testede forskere på Karolinska Institute en NK-celle-baseret immunterapi i 16 patienter med myelodysplastisk syndrom (MDS), akut myeloid leukæmi (AML) og overgangsfaser mellem MDS og AML. Patienterne blev behandlet med aktiverede NK-celler fra beslægtede donorer.

Seks af patienterne viste objektive svar på behandlingen, og nogle opnåede fuldstændig remission og blev dermed symptomfri. Fem af de seks patienter blev sunde nok til at gennemgå stamcelletransplantation, hvilket ikke var muligt før NK-cellebehandlingen. Tre af patienterne har nu overlevet mere end tre år, hvoraf en patient i over fem år.

NK-celleinfusioner forårsagede ikke alvorlige bivirkninger.

Resultaterne åbner for nye kliniske studier, der f.eks. kan have fokus på udvikling af den næste generation af NK-celle-baseret immunterapi.

FORSIDEN LIGE NU

Beslutning om Revlimid udskudt igen-igen

16. juli 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
Danske myelomatosepatienter må stadig se langt efter en afklaring om, hvorvidt Revlimid (lenalidomid) bliver indført som standard-vedligeholdelsesbehandling.…

Medicinrådet godkender behandlingsvejledning for hæmofili B

16. juli 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning vedrørende hæmofili B, som omfatter valg af rekombinant faktor IX-præparat (rFIX).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift