Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Venclyxto plus MabThera forbedrer den progressionsfri overlevelse for CLL

ASH 2017: Det mest interessante studie på området for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) på dette års ASH-møde er fase III-undersøgelsen Murano , som er udvalgt som Late Breaking Abstract. Det mener overlæge Carsten Utoft Niemann, som er ansvarlig for CLL-forskningen på Rigshospitalet.

Studiet (Abstrakt LBA 2) viser, at BCL-2-hæmmeren Venclyxto (venetoclax) i kombination med MabThera (rituximab) giver en forbedring i den progressionsfri overlevelse (PFS) for patienter med refraktær kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) i forhold til standardbehandlingen bendamustin plus MabThera (BR).

”Det er helt klart det CLL-abstract i år, som kommer til at have størst indflydelse og har potentiale til at ændre behandlingen,” siger Carsten Utoft Niemann.

MURANO-studiet har deltagelse af 389 patienter, hvoraf 194 fik Venclyxto plus MabThera (VR), mens 195 fik bendamustin plus MabThera (BR). Patienternes gennemsnitsalder var 64,5 år i VR-gruppen og 66 år i BR-gruppen.

I VR-armen blev en fire eller fem ugentlig gradueret dosisopstramning på Venclyxto fra 20-400 mg dagligt anvendt til at afbøde potentiel risiko for tumorlysis syndrom (TLS). Begyndende ved uge seks blev MabThera derefter givet månedligt i seks 28 dages cyklusser i kombination med daglig Venclyxto. Patienterne fortsatte med 400 mg Venclyxto i maksimalt to år eller indtil sygdomsprogression.

I BR-armen blev der givet bendamustin på dag et og to af hver af de seks 28 dages cyklusser i kombination med MabThera.

Carsten Utoft Niemann påpeger, at en udfordring ved studiet er, at længden af de to behandlinger, der sammenlignes, er forskellig.

”Man giver seks måneders BR, men man giver 24 måneders venetoclax med seks måneders rituximab. Hvis man kigger på kurven, falder PFS efter seks måneder med BR, mens PFS begynder at falde parallelt efter 24 måneder med VR. Så det ser ud til, at man parallelforskyder PFS med 18 måneder. Det er okay at gøre, hvis det også giver en bedre overlevelse, men det er helt klart en udfordring, hvordan vi skal sammenligne effekten af to behandlinger, hvor den ene ligner en vedligeholdelsesbehandling med to års behandling, og den anden er almindelig kemoterapi-regime med seks måneders behandling,” siger han og tilføjer:

”Det bliver et af de helt store spørgsmål, som myndighederne skal forholde sig til, når de skal vurdere, om VR-behandlingen skal godkendes til markedsføring.”

Som en yderligere udfordring ved VR-regimet peger Carsten Utoft Niemann på, at Venclyxto er et dyrt stof, og at man derfor bør være helt sikker på, at det forbedrer overlevelsen og/eller livskvaliteten for patienterne, før man ibrugtager behandlingen.

Udover en forbedring i PFS viste VR-behandlingen også konsistente forbedringer i nogle sekundære endepunkter, herunder en bemærkelsesværdig bedre samlet overlevelse (OS) på 52 procent, overordnet responsrate (ORR) og komplet respons (CR), i forhold til BR. MRD-negativitet var mere holdbar i VR-armen, og den forbedrede sygdomsbekæmpelse blev opnået med en acceptabel sikkerhedsprofil uden signifikant TLS.

I overensstemmelse med de kendte sikkerhedsprofiler for regimerne var grad 3-4 neutropeni højere i VR-armen, mens der ingen stigning var i febril neutropeni eller grad 3-4 infektion. Der var hhv. seks (3,1 procent) og to (1,1 procent) bivirkninger af grad 3 eller højere af TLS rapporteret for VR og BR. Richters transformation blev bekræftet i seks patienter, der fik VR-regimet, og fem patienter, der fik BR-regimet. Alvorlige bivirkninger (AE’s), der førte til døden, blev set i 5,2 procent mod 5,9 procent af patienterne i hhv. VR- og BR-gruppen.

Tags: ASH 2017

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift