Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

"Det er meget afgørende, at vi får alle patenter testet, så de får den rigtige behandling,” siger Carsten Utoft Niemann

Målrettet behandling af CLL har flere udfordringer

ASH 2017: Fordi der de senere år er kommet mange nye behandlingsmuligheder til kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), er udfordringen nu at få afklaret, hvilke patienter der skal have, hvilke behandlinger i hvilken rækkefølge. Det mener overlæge Carsten Utoft Niemann, som er ansvarlig for CLL-forskningen på Rigshospitalet.

I den forbindelse peger han på, at det globalt set er en udfordring at få taget de diagnostiske test, der skal fortælle noget om, hvilken behandling CLL-patienterne har gavn af.

”På verdensplan er det en udfordring både at få testet for TP53- og for 17P-deletioner forud for hver linje behandling, som fortæller noget om, hvilken behandling en patient vil have gavn af. Det er meget afgørende, at vi får alle patenter testet, så de får den rigtige behandling,” siger Carsten Utoft Niemann og fortsætter:

”I Danmark er vi ret langt fremme og har på de forskellige afdelinger godt styr på, hvem der skal have hvilken behandling, og hvilke test der skal laves hvornår. Det er dog en udfordring at sørge for, at vi får testet hver gang, og at vi venter på svar, inden vi sætter behandlingen i gang. Det er noget, hvor vi skal blive ved med at holde hinanden i ørene.”

Der genereres jævnligt nye data for, hvilke genetiske mutationer der gør sig gældende i CLL, og det er vigtigt, at der bliver gjort et arbejde for at finde ud af, hvilken betydning fundene eventuelt skal have i forhold til en mere individualiseret behandling fremover, mener Carsten Utoft Niemann.

”Udfordringen er at få valideret den måde, vi måler genforandringerne på og sikre, at der er overensstemmelse mellem resultaterne i forskellige studier. Det er også vigtigt at slå fast, at mutationerne stadig kun er interessante i en forskningsmæssig sammenhæng og ikke noget vi pludselig skal begynde at behandle ud fra. Der er på ingen måde evidens for, at vi skal begynde at tage aktion på de her mutationer endnu. Det er endnu kun TP53-mutationer og deletion 17p, som kan bruges til at vælge behandling ud fra,” siger Carsten Utoft Niemann.

Han påpeger i den forbindelse, at der i øvrigt er enkelte studier, der tyder på, at TP53 måske ikke har lige stor betydning for alle de CLL-patienter, der har mutationen.

”Vi er nødt til at undersøge nærmere, om TP53-mutation altid har den samme betydning, eller om der er bestemte undergrupper af patienter, hvor den har større betydning,” siger Carsten Utoft Niemann.

Tags: ASH 2017

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift