Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

En betydelig del af AML-patienter over 80 år har gavn af VEN-HMA

Standardbehandlingen med Venclyxto (venetoclax) kombineret med et hypomethylerende stof (HMA) er en sikker og effektiv strategi for patienter med akut myeloid leukæmi (AML) mellem 80 og 90 år, viser nyt studie. Og for omkring hver fjerde patient forlænger behandlingen overlevelsen.

Venetoclax plus HMA (VEN-HMA) er standardbehandling til gruppen af ældre AML-patienter ≥65 år, som ikke kandiderer til intensiv kemoterapi i første linje. Selvom kombinationsbehandlingen er mindre intensiv end kemoterapi, undertrykker den stadig immunsystemet, og den er bivirkningstung. Hæmatologisk toksicitet og febril neutropeni er særligt fremtrædende bivirkninger. Derfor vil de ældste AML-patienter i praksis ofte blive tilbudt HMA alene eller henvises til palliativ behandling.

Det nye studie, som er publiceret i Blood Neoplasia, viser imidlertid, at det måske ikke er hensigtsmæssigt at vælge behandlingen med VEN-HMA fra til de ældste AML-patienter. Patienterne i studiet havde en median-alder på 82 år, og knap 25 procent opnåede forlænget overlevelse med VEN-HMA. Mortalitetsraterne efter henholdsvis 30 og 60 dage var sammenlignelig med mortalitetsraterne i fase III-studiet VIALE-A, som var det studie, der lå til grund for markedsføringen af VEN-HMA i USA og Europa.

”Vores studie viser, at en signifikant andel af patienter med en meget høj alder har gavn af at blive behandlet med VEN-HMA-regimet – som er standardbehandling til ældre AML-patienter og de patienter, som ikke er egnede til intensiv kemoterapi. Vi anerkender, at behandlingen afgjort ikke er for alle, men vi håber, at vores fund tilskynder sundhedsprofessionelle til med omtanke at udforske alle muligheder for ældre patienter med AML i stedet for i udgangspunktet at ty til HMA alene, best supportive care eller hospicebehandling,” udtaler Justin Watts, hæmatolog ved University of Miami Sylvester Comprehensive Cancer Center i Florida, og én af forfatterne til studiet i en pressemeddelelse på det amerikanske hæmatologiske selskabs (ASH) hjemmeside.

Formålet med studiet var at undersøge samlet overlevelse (OS) og remissionsrater blandt AML-patienter i alderen 80-90 år og ældre, som blev behandlet med VEN-HMA for herved at bestemme behandlingsregimets effektivitet.

Forlænger overlevelsen

I studiet analyseredes elektroniske patientjournaler fra 154 AML-patienter behandlet med VEN-HMA for første gang i perioden fra marts 2015 og frem til april 2022. Patienterne havde en medianalder på 82 år (80-92) og 69 procent var mænd. 77 procent af patenterne i studiet var nydiagnosticerede, 10 procent havde relaps eller refraktær AML, mens de resterende patienters sygdomsstatus var ukendt.

67 procent af patienterne startede op på VEN-HMA i en standarddosering, og 72 procent af patienterne blev efterfølgende justeret i dosis eller schedule efter første serie. På tværs af kohorten blev behandlingen med VEN-HMA administreret ved en endelig median venetoclax-dosis på 400 mg i 21 dage gentaget hver 35 dag. De patienter, som fik respons på behandlingen, modtog en endelig median venetoclax-dosis på 200 mg i 21 dage i 35-dages serier.

20 til 25 procent af de behandlede patienter opnåede en forlænget OS på behandlingen, hvilket omfattede cirka 40 procent af de patienter, som havde respons på VEN-HMA. Den mediane OS var 8,1 måneder. For de patienter, der havde respons på behandlingen, var den mediane OS 13,2 måneder. Efter knap otte måneders opfølgning var 23 procent af patienterne fortsat i remission, mens 20 procent stadig modtog behandling med VEN-HMA. Mortalitetsraten efter 30 og 60 dage var henholdsvis 8,5 procent og 17 procent.

Flere studier på vej

Blandt patienter med nydiagnosticeret AML uden tidligere myelodysplastisk syndrom (MDS) fik 73 procent komplet remission (CR) eller komplet remission med ufuldstændig genopretning af blodplader (CRc) på VEN-HMA. For patienter, der opnåede CRc, gjaldt det, at en reduceret varighed af venetoclax (14 dage eller mindre per serie) var associeret med længere overlevelse (mediant 24,0 måneder).  

Resultaterne viser videre, at TP53-mutationer var associeret med kortere OS, mens mutationer i NPM1-genet omvendt var associeret med en mere favorabel overlevelse. Patienter med K/NRAS eller FLT3-ITD-mutationer havde ikke en inferiør overlevelse sammenlignet med patienter uden denne type mutationer.   

VEN-HMA kan medføre knoglemarvssuppression, hvilket især patienter over 80 år kan være sårbare overfor. Studiets forfattere anbefaler, at dosis og varigheden af venetoclax reduceres for de patienter, som er særligt sårbare over for knoglemarvssuppression.

Det er en begrænsning ved studiet, at det har et retrospektivt format samt at den mediane opfølgningstid er forholdsvis kort (7,7 måneder).

Forskerne oplyser, at de planlægger at undersøge den optimale dosis og behandlingsplan for AML-patienter i alderen 80-90 år og ældre yderligere i kommende studier. De ønsker blandt andet at undersøge forholdet mellem minimal residual sygdom (MRD) og molekylær subtype samt behandlings påvirkning på livskvaliteten.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether