Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Real world-data understøtter targeteret andenlinje-strategi ved CLL

Patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), der bliver behandlet med targeterede lægemidler i anden linje, opnår en højere behandlingsfri overlevelse (TFS) end patienter, der får kemoimmunterapi.

Det viser real world-data fra et dansk studie. Resultaterne inkluderer også skrøbelige og komorbide patienter.

Targeterede lægemidler er de senere år blevet standardbehandling ved CLL, især i anden linje. Det nye danske studie har undersøgt, om de fordele, der er observeret ved den targeterede andenlinje-strategi i kliniske studier, kan genfindes i klinisk praksis. I studiet registrerede man således retrospektivt den samlede overlevelse (OS), den behandlingsfrie overlevelse (TFS) og bivirkninger efter andenlinjebehandling med targeterede lægemidler i en dansk populationsbaseret CLL-kohorte. Data blev indhentet via journaler og fra det danske nationale CLL-register.

Forskerne gennemgik journaler fra 595 patienter behandlet for CLL i det danske nationale CLL-register, heraf havde 286 modtaget andenlinjebehandling. Gennemsnitsalderen på tidspunktet for andenlinjebehandling var 72 år, og patienter, der fik CD20Clb/Clb, var ældre end andre grupper. Der var flere mænd end kvinder i alle behandlingsgrupper. De grupper, der modtog andenlinjebehandling med målrettede midler, havde en højere frekvens af umuteret IGHV-mutationsstatus (IGHV-U) og TP53-aberrationer.

For patienter i andenlinjebehandling var den treårige TFS højere hos patienter, der fik targeteret behandling (ibrutinib/venetoclax/idelalisib) sammenlignet med patienter, der fik behandling med henholdsvis fludarabin, cyclophosphamid og rituximab (FCR) eller bendamustin og rituximab (BR) og behandling med chlorambucil+/-CD20-antistof (CD20Clb/Clb). TFS i de tre grupper var henholdsvis 63 procent, 37 procent og 22 procent. De treårige OS-estimater vra ligeledes højere ved targeteret behandling; 79 procent sammenlignet med FCR/BR (70 procent) og CD20Clb/Clb (60 procent).

De mest almindelige bivirkninger ved targeteret behandling var infektioner og hæmatologiske bivirkninger. 92 procent af patienterne behandlet med targeterede lægemidler havde bivirkninger, heraf var 53 procent alvorlige bivirkninger. For FCR/BR og CD20Clb/Clb-grupper gjorde det sig gældende, at henholdsvis 75 procent og 53 procent af patienterne oplevede bivirkninger, heraf var henholdsvis 63 procent og 31 procent alvorlige.

Overordnet set konkluderer forskerne, at real world-data indikerer en længere TFS og OS for patienter behandlet med targeteret lægemidler sammenlignet med CIT i anden linje. Data understøtter således den fortsatte brug af targeterede lægemidler i anden linje ved CLL. Også for skrøbelige og komorbide patienter. Samtidig understreger data behovet for tidsbegrænsede behandlingsstrategier grundet den vedvarende risici for bivirkninger ved targeteret behandling, påpeger forskerne.

Det danske studie er publiceret i British Journal of Hematology.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, neurologi
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether