Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Iclusig slår Glivec af banen som behandling af Ph+ ALL

Tredjegenerations tyrosinkinasehæmmeren (TKI) Iclusig (ponatinib) viser en signifikant bedre effekt hos patienter med nydiagnosticeret Philadelphia kromosompositiv akut lymfatisk leukæmi (Ph+ ALL) sammenlignet med førstegenerations TKI’en Glivec (imatinib).

Det viser fase III-studiet PhALLCON, som er det første studie, der sammenligner Iclusig med Glivec i kombination med intensitetsreduceret kemoterapi hos Ph+ ALL-patienter.

I PhALLCON-studiet, som blev præsenteret under en virtuel plenary session afholdt af American Society of Clinical Oncology (ASCO), blev patienterne randomiseret 2:1 til enten en startdosis på 30 mg ponatinib én gang dagligt eller en daglig dosis imatinib på 600 mg plus intensitetsreduceret kemoterapi. Efter cyklus 20 fik patienterne enkeltstof ponatinib eller imatinib indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.

Af de 245 inkluderede patienter var 78 fortsat i behandling ved data cutoff i august 2022; 42 procent i ponatinib-armen og 12 procent i imatinib-armen. De mest almindelige årsager til seponering omfattede hæmatopoietisk stamcelletransplantation (31 procent for ponatinib og 37 procent for imatinib), bivirkninger (12 procent i begge arme) og manglende effekt (henholdsvis syv procent og 26 procent). Ved en medianopfølgning på 20 måneder i ponatinib-armen (164 patienter) og 18 måneder i imatinib-armen (81 patienter) var de komplette responsrater for minimal restsygdoms (MRD)-negativitet henholdsvis 34,4 procent og 16,7 procent. En tendens mod forbedret eventfri overlevelse (EFS) blev observeret i ponatinib-armen, men data var ikke modne på tidspunktet for analysen.

De to behandlinger viste sammenlignelig sikkerhed. Hyppigheden af behandlingsudløste bivirkninger af enhver grad og af grad 3 eller højere var ens i de to arme. Arterielle okklusive hændelser var sjældne og også sammenlignelige i de to grupper.

Visse forbehold ved studiet

Selvom data fra PhALLCON er opmuntrende, bemærkede den inviterede kommentator på ASCO-sessionen, Anjali S. Advani fra Cleveland Clinic, nogle "fælder og forbehold" ved studiet. Hun fremhævede den generelt yngre alder og lave forekomst af kardiovaskulære risikofaktorer i studiepopulationen. Det rejser tvivl om, hvorvidt det er muligt at ekstrapolere data til patienter i klinisk praksis, som ofte er ældre og har mere komorbiditet.

Anjali S. Advani bemærkede også, at sammenligningen mellem panotinib og imatinib er rimelig, men at de fleste klinikere i dag gør brug af Sprycel (dasatinib), så derfor ville det have været rart at have denne sammenligning. Hun tilføjer desuden, at når man evaluerer og sammenligner behandlinger, er det - foruden at se på alder og komorbiditet - vigtigt at se på genomiske ændringer, BCR-ABL-mutationsstatus samt mønstre for sygdomstilbagefald, herunder lokationen for recidivet og genomik. Længere opfølgningsdata for EFS og samlet overlevelse er også nødvendige, pointerede hun.

"Jeg tror, at for især yngre patienter med relativt få eller ingen kardiovaskulære komorbiditeter, repræsenterer [ponatinib plus reduceret intensitet kemoterapi] en virkelig spændende mulighed. Det, der er svært, er, at landskabet ændrer sig hurtigt på dette felt. Jeg tror, at den udfordring vi står over for, er, at vi skal finde ud af, om vi skal bruge antistofbaserede terapier plus TKI'er eller se på en tilgang som den i studiet her. Yderligere studier vil være nødvendige for at besvare det spørgsmål,” udtalte Anjali S. Advani under sessionen.

Anjali S. Advani kommentarer til PhALLCON-studiet er opsummeret i en artikel på det medicinske nyhedssite MDedge.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether