Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin


”Det er nogle imponerende CR-rater, vi ser i dette studie. Og mindst lige så interessant, så ser vi, at en del af patienterne tilsyneladende kan undgå allogen stamcelletransplantation, fordi de har fået en kraftigere induktionsbehandling, end vi giver i dag. Det har rigtig interessante perspektiver,” siger Hans Beier Ommen.

Venetoclax i kombination med højintens kemoterapi viser lovende takter mod AML

ASH: Yngre patienter med akut myeloid leukæmi (AML) opnår høje komplette responsrater (CR), når de behandles med Venclyxto (venetoclax) i kombination med højintens kemoterapi i første linje, viser flere nye studier. Nogle patienter kan endog undgå transplantation som følge af behandlingen.

Venetoclax i kombination med lavdosis kemoterapi har de senere år gået sin sejrsgang, og anvendes aktuelt i det meste af verden som standardbehandling til ældre AML-patienter, der ikke kandiderer til intensiv kemoterapi. Flere studier, der blev præsenteret under den amerikanske hæmatologiske kongres ASH 2022, peger i retning af, at venetoclax også kommer til at spille en essentiel rolle for den yngre AML-population. Studierne viser nemlig, at BCL2-hæmmeren er meget effektiv, og har en håndterbar bivirkningsprofil i kombination med højintense kemoterapi-regimer a la FLAG-ida.

Kan undvære alloHSCT

Ét af de studier, som havde undersøgt potentialet ved venetoclax plus højintens kemoterapi var det italienske fase I/II-studie Gimema AML171 (abstract #710). Her fik patienter med nydiagnosticeret ELN2017 intermediær- eller højrisiko AML i alderen 18 til 65 år venetoclax i kombination med FLAI (fludarabin 30 mg/kvm fra dag et til dag fem, cytarabin 2000 mg/kvm fra dag et til dag fem, og idarubicin 8 mg/kvm på dag et, tre og fem) i første linje. Efter induktion med V-FLAI fik patienterne cytarabin-baseret konsolidering og allogen stamcelletransplantation (alloHSCT).

Data fra en planlagt interimanalyse viser, at 84 procent (48 ud 57) af patienterne opnåede CR på behandlingen, og 74 procent af patienterne havde ingen målbar restsygdom (MRD) efter induktion. Efter en opfølgningsperiode på 10,5 måneder var den mediane samlede overlevelse (OS) ikke nået, mens sandsynligheden for 12-måneders OS var 76 procent.

”Det er nogle imponerende CR-rater, vi ser i dette studie. Og mindst lige så interessant, så ser vi, at en del af patienterne tilsyneladende kan undgå allogen stamcelletransplantation, fordi de har fået en kraftigere induktionsbehandling, end vi giver i dag. Det har rigtig interessante perspektiver,” siger Hans Beier Ommen, overlæge på Klinik for Blodsygdomme ved Aarhus Universitetshospital.

Han tilføjer:

”Vi har over de senere år fået bekræftet, at tillæg af venetoclax til lavdosis kemoterapi intensiverer effekten af kemoterapien. Nu begynder vi at se dokumentation for, at det samme er tilfældet, når venetoclax gives sammen med højintens kemoterapi.”

Muligvis ikke relevant upfront

Foruden det italienske studie, præsenterede en amerikansk forskergruppe også opdaterede data fra et fase II-studie på ASH (abstract #709). Studiet har undersøgt venetoclax i kombination med højdosis-regimet CLIA (cladribin 5 mg/kvm på dag et til fem, cytarabin 1,5 mg/kvm dag et til fem og idarubicin 10 mg/kvm på dag et til tre). Kombinationsbehandlingen har tidligere vist lovende effekt og tolerabel toksicitet i yngre AML-patienter (≤65) med nydiagnosticeret sygdom og i patienter med højrisiko myelodysplastisk syndrom (MDS). De positive takter blev bekræftet i de opdaterede data.

I studiet opnåede 85 procent af de 57 inkluderede patienter CR, 10 procent opnåede CRi, mens to patienter (tre procent) ikke responderede på behandlingen og én patient (to procent) døde. Ni ud af ti patienter var MRD-negative under studieperioden. Responset var vedvarende på tværs af ELN-risikogrupper. Efter en median opfølgningstid på 22,5 måneder var hverken den mediane varighed af respons (DoR), den mediane event-frie overlevelse (EFS) og den mediane samlede overlevelse (OS) endnu ikke nået.

Studiet inkluderede I modsætning til Gimema AML171 også patienter i god prognosegruppe. Det er, ifølge Hans Beier Ommen, ikke nødvendigvis den rigtige strategi at behandle disse patienter med et så toksisk regime.

”Patienterne i studiet tåler behandlingen, men det er et toksisk regime, så jeg er ikke overbevist om, at det er den rigtige strategi at give en så intensiv højdosisbehandling upfront til patienterne i god prognosegruppe,” siger han.   

I Danmark er der en klinisk protokol på vej, hvor venetoclax bliver givet i kombination med ”3+7”. Protokollen åbner op til næste år.

”Det bliver interessant at følge. ”3+7”-regimet er mindre toksisk end de FLAG-ida-baserede regimer, så måske er det den vej, vi skal gå. Jeg ser frem til at få data på, om vi kan opnå samme effekt ved at kombinere venetoclax med et noget mindre toksisk kemo-regime,” siger Hans Beier Ommen.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
  Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Hani Abu-Khalil - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Anne Westh - allround
  Hanna Sigga Madslund - allround
  Stephanie Hollender - allround
  Thomas Telving - allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Annoncekonsulent
  Helle Hviid
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether