Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin


"Det kan komme til at betyde, at vi skal ændre den kliniske praksis og vores strategi, når det kommer til patienter med relapseret eller refraktær AML, men det er stadig for tidligt at sige om en lavere dosis kemoterapi med alloHCT har samme langtidsoverlevelse,” siger Kim Theilgaard-Mönch.

Lavdosis kemoterapi før stamcelletransplantation viser lige så gode resultater som højdosis mod r/r AML

ASH: Ved relaps/refraktær (r/r) akut myeloid leukæmi (AML) er der ingen overlevelsesfordel eller højere succesrate ved anvendelse af højdosis kemoterapi før allogen stamcelletransplantation sammenlignet med øjeblikkelig transplantation.

Det viser analyser af data fra fase III-studiet ASAP, der blev præsenteret søndag d. 11. december på den prominente Plenary Scientific Session ved den amerikanske hæmatologiske kongres ASH (abstract #4). 

81,3 procent af patienterne i studiet, der modtog højdosis kemoterapi, opnåede komplet remission (CR) ved dag 56 efter allogen stamcelletransplantation (alloHCT), mens det gjaldt 84,1 procent af patienterne i den arm, der fik en lavere dosis kemoterapi og øjeblikkelig alloHCT (test for non-inferioritet, p=0,047). Den etårige leukæmifri overlevelse var henholdsvis 69,9 og 71,5 procent (z-test, p=0,8).

Det kan tyde på, at der ikke er nogen grund til at anvende højdosis kemoterapi før alloHCT, siger Kim Theilgaard-Mönch, der er overlæge på Rigshospitalets hæmatologiske afdeling samt lektor ved Finsenlaboratoriet og Biotech Research & Innovation Center (BRIC) ved Københavns Universitet.

“Det ser meget lovende ud, og det er positivt, hvis man ikke skal give intensiv kemoterapi for at opnå samme remissionsrate efter alloHCT. Det kan komme til at betyde, at vi skal ændre den kliniske praksis og vores strategi, når det kommer til patienter med relapseret eller refraktær AML, men det er stadig for tidligt at sige om en lavere dosis kemoterapi med alloHCT har samme langtidsoverlevelse,” siger han.

Studiet havde inkluderet 272 patienter med r/r AML, der ikke havde oplevet et gunstigt respons efter første induktionsterapi eller med tilbagefald, og som var kvalificerede til intensiv kemoterapi og alloHCT. Medianalderen var 61 år og HCT-CI var ≥3 for 37,3 procent af deltagerne. 

Patienterne blev randomiseret 1:1 til at modtage enten højdosis cytarabin og mitoxantron efterfulgt af alloHCT eller overvåget sygdomskontrol før sekventiel konditionering og alloHCT, hvor lavdosis kemoterapi også var tilladt.

Potentielt praksisændrende resultater 

Studiet er et af de første randomiserede kontrollerede studier til dato, som sætter spørgsmålstegn ved fordelen ved intensiv remissionsinduktions højdosis kemoterapi før alloHCT ved r/r AML. Indtil videre foreligger data for de første tre år, og det derfor, ifølge Kim Theilgaard-Mönch, for tidligt at sige, om studiets resultater vil holde på sigt.

“Jeg vil gerne se femårs-data, før vi kan være helt sikre på resultaterne - selvom de ser lovende ud. Konklusionen er derfor ikke endegyldig endnu, men på sigt vil det kunne ændre vores strategi, hvor vi fremover potentielt kan give mindre kemoterapi,” siger han.

Udover langtidsdata ser Kim Theilgaard-Mönch også frem til subgruppe-analyserne, da det vil kunne differentiere mellem de genetiske grupper og give et svar på, hvilke subgrupper af patienter, hvor lavere kemoterapi-doser er fordelagtige.

“De data bliver utrolig interessante for at kortlægge, om der er forskel på, om mindre doser af kemoterapi virker bedre for nogle subgrupper end andre. Det vil kunne betyde en mere målrettet behandling, hvis vi ved mere om, hvilke genetiske grupper, der har fordel af lavere doser, og hvilke der ikke har,” siger han. 

Åbner op for større patientgruppe

Udover en reduceret toxicitet har lavere doser af kemoterapi før alloHCT også en række andre fordele. En af dem er, at patienter, som tidligere har fået flere kemoteraibehandlinger, og som derfor ikke kan tåle yderligere højdosis kemoterapi, vil kunne få alloHCT, påpeger Kim Theilgaard-Mönch.

“Det kan betyde, at vi fremover vil kunne transplantere flere patienter, som eksempelvis patienter med hjertesygdomme eller andre komorbiditeter, der vil kunne modtage allogen stamcelletransplantation, fordi højdosis kemoterapi ikke er nødvendigt,” siger han

Kim Theilgaard-Münch understreger, at behandling med alloHCT ikke er kemoterapi-fri, og derfor stadig er forbundet med bivirkninger.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, neurologi
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether