Formand for den nordiske AML-gruppe: Vi har store ambitioner

Det er målet, at vi på over tid kan blive en vigtig international samarbejdspartner og være med til at initiere store europæiske fase III-studier inden for behandling af akut myeloid leukæmi (AML). Sådan lyder den ambitiøse udmelding fra professor Bjørn Tore Gjertsen, der er formand for den nordiske AML-gruppe.

Gruppen blev stiftet i efteråret sidste år. Anledningen til at etablere gruppen var, at drivende kræfter i de fire landes AML-miljøer ønskede at skabe et tværnordisk samarbejde, der over tid kunne bidrage til ny og bedre behandling af patienter med AML i Norden. Nu har gruppen eksisteret i knap et år, og de første spadestik til at få skabt en organisation, der kan danne ramme om f.eks. facilitering af randomiserede kliniske studier, er taget. Et år er ikke lang tid, men vi er kommet godt fra start, siger Bjørn Tore Gjertsen. Han er professor i hæmatologi ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen udover at være formand for den nordiske AML-gruppe.

”Det seneste år har vi brugt på at udbygge den nordiske AML-gruppe, så den nu er udgjort af tre arbejdsgrupper; en scientific, en trial og en education gruppe. Tilsammen danner de grundlag for, at vi i de kommende år kan udvikle os til at være en vigtig spiller, der har kompetencer og kapacitet til f.eks. at initiere og køre større kliniske fase III trials i Europa, og være med til at udvikle nye behandlinger til patienter med AML. Det er vældig ambitiøst – og det tager tid at bygge op. Men jeg tror på, at det kan lade sig gøre på den lange bane,” siger Bjørn Tore Gjertsen.

Som enkelt nation ville det være at sætte barren alt for højt, men når vi i de nordiske lande forener vores akademiske og kliniske kompetencer, bliver vi langt mere interessante som en international partner – både for andre lande og for de store, internationale lægemiddelvirksomheder, siger Bjørn Tore Gjertsen.

”Når vi i Norge, Danmark, Sverige og Finland slår vores knowhow og akademiske spidskompetencer sammen, så bliver vi en aktør, der kan måle sig med de andre konsortier på den internationale bane. Desuden kan vi komme ind i de kliniske studier med et større antal patienter, hvilket kan være med til at sikre adgang til vigtige trials, som vi måske som enkeltnationer ikke ville blive tilbudt. Så på den måde vil det tværnordiske samarbejde betyde, at vi fremadrettet kan sikre vores AML-patienter nye behandlingstilbud hurtigere, end vi kan i dag.”

Rette behandling til rette patient

Initiering af store fase III-studier ligger formentlig flere år ude i fremtiden, men andre projekter er tættere på – eller i gang med – at bliver realiseret.

Et af de projekter, der aktuelt forløber i regi af den nordiske AML-gruppe, er fase II-studiet LD VenEx. Studiet henvender sig til patienter med nydiagnosticeret AML, der grundet høj alder eller nedsat almentilstand ikke kan tilbydes intensiv kemoterapi inklusiv patienter med sekundær AML efter behandling for primær AML-sygdom (arm 1), samt til patienter med recidiv efter tidligere behandlet AML eller manglende effekt af den første intensive behandling (arm 2). Patienterne i studiet behandles med standard lavdosis kemoterapi (azacytidin) i kombination med lavdosis Venclyxto (venetoclax). Sideløbende foretages eksplorativ AML-profilering ved brug af OMIC-analyser samt ex vivo lægemiddelsensitivitets- og resistensundersøgelser lavet på blod, knoglemarvs- og hudbiopsier. Disse undersøgelser skal bidrage til at afklare, hvilke patienter, der har effekt af lavdosis kemoterapi plus venetoclax.

”LD VenEx-studiet vil først og fremmest gøre os meget klogere på, hvordan vi bedst muligt bruger venetoclax i behandlingen af de AML-patienter, der ikke tåler intensiv kemoterapi. Venetoclax er endnu ikke i systematisk brug i Norge, Finland og Danmark, og det er et stort tab for patienterne. Forhåbentlig kan LD VenEx-studiet være med til at løfte hele det nordiske område. Desuden er målet med det eksplorative AML-profileringsprogram at få identificeret biomarkører samt nye lægemidler og lægemiddelkombinationer, der kan afprøves som mulige nye behandlinger af AML-patienter i fremtidige kliniske studier,” siger Bjørn Tore Gjertsen.

Det er Kim Theilgaard Münch, lektor ved Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU), der er primær investigator på LD VenEx. Han er leder af den kliniske arbejdsgruppe under den nordiske AML-gruppe. LD VenEx er inspireret af et finsk studiet (VenEx-studiet), og pågår aktuelt i både Danmark, Norge og Sverige.

Foruden LD VenEx er et andet projekt ved at tage form; i hvert fald på tegnebrættet.

”Vi ønsker at igangsætte et projekt, der kan bidrage til at harmonisere drug sensitivity screenings på tværs af de nordiske lande. Vi har brug for fælles fodslag på dette område for at kunne anvende teknikken til at udvikle nye lægemidler fremadrettet,” siger Bjørn Tore Gjertsen.

Finansieringen er en hæmsko

På den kortere bane har Bjørn Tore Gjertsen også ambitioner på den nordiske AML-gruppes vegne.

”Vi arbejder på at arrangere et nordisk AML-møde til august næste år – og det ser ud til at lykkes. Foruden det store møde har vi planer om at facilitere en række videnskabelige møder henover de næste måneder. Temaerne for møderne skal bl.a. være registerepidemiologi, behandlingsresistent AML, minimal restsygdom og prækliniske modeller for AML. Formålet med møderne er todelt: Vi ønsker, at nordiske forskere og klinikere skal mødes – og måske i fremtiden samarbejde –, og så ønsker vi, at vi i Norden skal opdatere hinanden på den nyeste viden inden for forskellige områder,” siger Bjørn Tore Gjertsen.

Han tilføjer:

”For selvom de nordiske lande på mange måder minder om hinanden – og de udfordringer vi står over for tilnærmelsesvis er ens –, så ligger vores forskningsmæssige og kliniske spidskompetencer forskellige steder inden for diagnostik og behandling af AML. Så møderne skal vi bruge til at suge viden til os på nogen områder og lære fra os på andre.”

Ambitioner er der nok af, men de finansiere ikke sig selv. Og her er Bjørn Tore Gjertsen og resten af den nordiske AML-gruppe stødt på en udfordring: Det har været svært at få indhentet tilstrækkelig økonomisk støtte.

”Vi har heldigvis fået støtte fra Nordisk Cancer Union, hvilket vi er meget taknemmelige for. Men det rækker ikke til at finansiere alle de projekter, vi har i pipelinen. Så det hårde arbejde med at indhente finansiering fortsætter,” siger Bjørn Tore Gjertsen.  

RNA er en sort boks

Den nordiske AML-gruppe er blevet til i en tid, hvor behandlingen af AML er under forandring. Som Bjørn Tore Gjertsen formulerer det, står vi på tærsklen til post-genomik-epoken, hvor sygdommens genetik og proteomik for alvor bliver afgørende for behandlingen. De senere år har patienter med AML fået adgang til en lille håndfuld targeterede lægemidler (small molecules), som har bidraget til at forlænge den samlede overlevelse noget for patienter med bestemte mutationer.

”Jeg tror, at de kommende år vil vise os, at den udvikling fortsætter. Vi vil se trinvise overall survival-forbedringer i udvalgte subpopulationer, og flere patienter vil undgå recidiv. Jeg tror ikke, at vi får et Blockbuster-præparat, som bliver en ’game changer’ for den samlede patientgruppe. Det er ’step-by-step’. Vi venter stadig på, at de nye targeterede behandlinger for alvor får fat,” siger Bjørn Tore Gjertsen.

Foruden small molecules håber Bjørn Tore Gjertsen, at fremtidens behandlingspalet kommer til at inkludere en CAR-T-celleterapi, cellulære vacciner og bispecifikke antistoffer. Og samtidig forventer han, at vi allerede om ti år ser, at intensiv kemoterapi er en behandling, der bruges undtagelsesvist. Det er ikke utænkeligt, at intensiv kemoterapi er blevet erstattet med et hypomethylerende stof i kombination med en Bcl2-hæmmer som backbone i behandling, vurderer Bjørn Tore Gjertsen.

”Ser vi ti eller 20 år ud i fremtiden, så er det min forventning, at vi helbreder langt flere patienter, end vi gør i dag. I dag bliver 54 procent af patienterne mellem 18 og 65 år langtidsoverlevere. Det tal vil være 70 procent om ti år, tror jeg. Og for visse undergrupper langt højere. Med tiden vil AML formentlig blive en kronisk sygdom for de aller fleste, som man ikke dør af, men som man dør med,” siger Bjørn Tore Gjertsen.

Han tilføjer:

”Udviklingen skal selvsagt drives af genetik. Jeg tror ikke, at vi kender og forstår den bagvedliggende genetik til fulde endnu. Især er der dimensioner af det epigenetiske samspil og mikro-RNA’s rolle, vi slet ikke har nok viden om i dag. Hele RNA-området er antageligt en ’black-box’, som vi kun lige er begyndt at åbne op.”

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether