Ny kombi-behandling skal skåne børn med tilbagefald af AML for kardiovaskulær toksicitet

Traditionelle kemopræparater til behandling af børn med akut myeloid leukæmi (AML) er associeret med kardiovaskulære senfølger. Rigshospitalets Klinisk Forsøgsenhed for Børn og Unge med Kræft kører aktuelt et studie, som tester en ny kombinationsbehandling, der antages at være mindre toksisk for børnenes hjerte-karsystem.

Behandlingen består af kemopræparaterne Vyxeos Liposomal (cytarabin, daunorubicin; CPX-351) og Evoltra (clofarabin), VyClo. Den gives i studiet til børn og unge med resistent eller recidiveret AML. Alle stoffer i det eksperimentelle kombinationsregime er kendte kemopræparater. Det er den måde de bliver administreret på i studiet, der er ny, og som rummer et potentiale, siger Ruta Tuckuviene, overlæge ved Afdeling for Børn og Unge på Rigshospitalet og forsøgsansvarlig læge.

”Vi giver cytarabin og daunorubicin i en form, hvor præparaterne er ’pakket’ i fedtkugler (liposomer red.), hvilket gør, at de fordeler sig anderledes i kroppen. Tidligere studier har vist, at den liposomale administration har en mere gunstig bivirkningsprofil end den traditionelle, og man formoder, at den også er associeret med færre senfølger; især kardiovaskulære senfølger.”

Hun tilføjer:

Børnene har i forvejen fået intensiv kemoterapi i første behandlingslinje, hvilket meget ofte belaster deres hjerte-karsystem. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at undgå at påføre dem yderligere kardiovaskulær toksicitet i de senere linjer. De har forhåbentlig et langt liv foran sig efter endt behandling – så vi skal passe så godt på dem, som det er muligt.”

Ekstra chance for transplantation

Foruden at skåne børnenes hjerte-karsystem forventes det, at VyClo kan bidrage til at bringe AML under kontrol, så børn og unge bliver egnede til knoglemarvstransplantation.

”Liposomal cytarabin/daunorubicin og clofarabin har umiddelbart ikke en synergistisk effekt, men præparaterne supplerer hinanden godt. Det har cellulære studier vist. Håbet og forventningen er, at vi ved at give børn med AML VyClo, kan få stabiliseret sygdommen hos en større andel – og herved gøre flere af børnene til kandidater til en knoglemarvstransplantation (hSCT), hvilket jo er dét, der forhåbentligt kurerer dem,” siger Ruta Tuckuviene.

Studiet er initieret af Princes Maxima Center for børnekæft i Utrecht, og er et af flere studier, der udgår fra ITCC.  Medicinalfirmaet Jazz Pharmaceuticals leverer forsøgsmedicinen VyClo til studiet.

Studiet går under navnet VyClo/ITTC-092, og det åbnede for inklusion af patienter sidste år. Det er et fase Ib-studie, og formålet er at fastlægge den tolerable fase II-dosis af CPX-351 i kombination med clofarabin til børn i alderen ≥12 måneder og ≤21 år med AML. Studiet inkluderer børn med recidiveret eller behandlingsresistent AML.

Studiet primære endepunkt er bestemme frekvensen af dosis-limiterende toksicitet ved første VyClo-behandling, mens de sekundære endepunkter bl.a. inkluderer sikkerhed og tolerabilitet, anti-leukæmisk effekt, samt overlevelse (OS) og recidivfri overlevelse (RFS).

Det er planen, at studiet skal inkludere 25 patienter fra Danmark og resten af verden. Det er endnu ikke sket, og Ruta Tuckuviene kan derfor ikke sig, hvornår hun forventer, at studiet rapporterer data.

Sådan administreres behandlingen

Behandlingen gives intravenøst, og der gives støttebehandling med væske, forebyggende medicin mod kvalme og infektioner samt behandling/forebyggelse af AML i centralnervesystemet

Den første kur: CPX-351 (90-minutters infusion) bliver administreret dag ét, tre og fem, og clofarabin (120 minutters infusion) bliver administreret dagligt dag to til seks. CPX-351 administreres efter et interval på tre timer de dage, hvor der også gives clofarabin.

Den anden kur: CPX-351 bliver administreret som ved første kur. Her gives ikke tillæg af clofarabin.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether