Højere CAR T-dosis øger overlevelsen for unge med svært behandlelig B-ALL

Højere doser af CAR T-celleterapi giver overlevelsesfordele uden øget risiko for bivirkninger for børn og unge med B-celle akut lymfatisk leukæmi (B-ALL), hvis kræft ikke responderer på eller vender tilbage efter kemoterapi.

Det viser en doseringsundersøgelse, som er baseret på data fra den virkelige verden.

Studiet, som er publiceret i Blood Advances, viser, at børn og unge med B-ALL havde signifikant bedre overlevelse efter et år, hvis de modtog doser af CAR T-præparatet Kymriah (tisagenlecleucel), som lå i den højere ende af det FDA-godkendte doseringsområde, end hvis de modtog lavere doser.

Det er interessant og væsentlig viden, der kan have betydning for, hvordan klinikere behandler patienter med CAR-T. Det forklarer Marianne Ifversen, der er forsker og læge på Rigshospitalets Afdeling for Børn og Unge. 

“Det er vældig interessant, da det bekræfter internationale forskeres hypotese om, at dosen af CAR-T-behandlingen har en betydning. Det betyder samtidig, at dosis er en vigtig faktor, som vi klinikere skal være opmærksomme på, når vi administrerer CAR-T-cellebehandlingen til vores patienter,” siger hun.

I undersøgelsen analyserede forskerne rater af samlet overlevelse, hændelsesfri overlevelse og tilbagefaldsfri overlevelse efter et år blandt 185 patienter i alderen 26 år eller yngre, som modtog Kymriah for recidiverende eller refraktær B-ALL. I den højeste dosis gruppe var 86 procent af patienterne i live efter et år sammenlignet med 59 procent i den laveste dosis gruppe. Forskere observerede ingen tegn på øget toksicitet eller sikkerhedsproblemer med højere doser.

Ændrer praksis i dag

Forskerne bag studiet fandt, at patienter, der fik en dosis i den højere ende af det godkendte interval (mellem 2,4 og 5,1 millioner celler/kg), havde signifikant højere overlevelsesrater på alle tre mål sammenlignet med patienter, der fik en dosis i den lavere ende (mellem nul og 1,3 millioner celler/kg). 

Derfor kan klinikere med den nye viden med fordel stile efter at behandle med CAR-T-behandling, der indeholder to mio. celler, lyder det fra Marianne Ifversen. Særligt da der i studiet ikke blev observeret nogen tegn på øget toksicitet eller sikkerhedsproblemer med højere doser.

“Det gør, at det ikke kræver noget ekstra fra os eller patienterne at administrere en behandling med flere celler. Man kan som kliniker nu tillade sig at stile efter en behandling med over to mio. celler, hvis det kan lade sig gøre. Hvis der i stedet kun er en mio. celler, er det bedre end ingenting, men muligvis forbundet med større risiko for tilbagefald,” siger hun.

Det kan dog være svært at realisere i praksis, fortæller Marianne Ifversen, da det er lægemiddelvirksomheden Novartis, der står for at udlevere cellerne. Derfor har klinikerne ikke selv kontrol over, præcis hvor mange celler de får udleveret og behandler med.

“Det har ikke altid været, at vi har fået udleveret alle de celler, Novartis reelt har fremstillet til en patient. Nogle gange har de ligget inde med flere, som eventuelt blev anvendt til forskning eller senere blev kasseret. Med det nye studie vil det dog fremover være relevant at overveje at udnytte alle de celler, der er,” siger Marianne Ifversen og tilføjer, at det vil være relevant at diskutere praksis med lægemiddelvirksomheden fremover.

På Rigshospitalets Afdeling for Børn og Unge har de indtil videre behandlet 10 patienter med fremskreden ALL med Kymriah (tisagenlecleucel).

Novartis: Vi har allerede ændret praksis

Det nye studie vil ikke ændre praksis i lægemiddelvirksomheden Novartis, der står bag CAR-T-behandlingen Kymriah, da den allerede udleverer alle de CAR-T-celler, der er muligt.

Det oplyser Mille Keller Holst, der er kommerciel chef og ad interim manager i Novartis Onkologi Danmark. 

"Vi har allerede ændret praksis i Novartis, så vi giver en optimeret dosis inden for det dosisområde, som myndighederne har godkendt for en Kymriah engangsbehandling, hvilket kan være mere end én Kymriah infusionspose). Det maksimale antal CAR-positive levedygtige T-celler fra patienten formuleres til en dosis inden for den godkendte mængde,” skriver hun i en mail. Hun oplyser derudover, at Novartis er i dialog med Rigshospitalet om ændringerne.

Praksisændringen skete i 2020 ifølge Novartis efter tidlige real-world resultater fra det amerikanske Center for International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR) Kymriah-register viste, at anvendelsen af CAR-T-behandling i den lavere ende af det godkendte interval kunne give lavere responsrater.

Usikkert om dosis alene er afgørende

Det glæder Marianne Ifversen, der samtidig forklarer, at de få patienter, der i løbet af de seneste par år, er blevet behandlet med CAR-T har modtaget et pænt celle antal. Derudover understreger, hun at en CAR-T-behandling med eksempelvis en mio. celler stadig er bedre end ingen behandling overhovedet. Derudover er det fortsat usikkert om en bedre prognose alene er et spørgsmål om dosis, eller om de patienter, hvor der kan høstes flere celler, har en bedre prognose i sig selv.

“Hvis en patient eksempelvis har en høj tumorbyrde, så er prognosen dårligere og det kan være svært at bekæmpe kræften. Det gør også, at det er svært at høste og producere celler, hvilket har en betydning for, hvor mange celler behandlingen kan indeholde,” siger hun.

Forskerne i det internationale studie peger også selv på en række variabler, der endnu ikke er kortlagt. De planlægger derfor at undersøge dataene yderligere for at bestemme, hvordan yderligere kliniske variabler kan påvirke resultaterne efter CAR T-cellebehandling.

 

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)