Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Banebrydende studie: MRD-styret behandling viser sig effektiv mod CLL

Det er sikkert og effektivt at anvende MRD-målinger som indikator for at genoptage eller stoppe behandling af tilbagefald ved kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), viser et nyt, internationalt og randomiseret fase II-studie, der har overlæge på Rigshospitalet, Carsten Niemann, i spidsen.

“Vores studie viser, at det er sikkert at stoppe behandling for patienter uden målbar MRD og genstarte behandlingen, hvis sygdommen igen bliver målbar. På den måde beskytter vi patienterne mod unødig behandling og unødige bivirkninger. Samtidig ser vi, at målingerne af MRD er så gode, at vi kan nå at genstarte behandlingen, før patienterne får tegn på klinisk sygdom,” forklarer overlægen fra Klinik for Blodsygdomme på Rigshospitalet, der i samarbejde med hollandske kolleger står bag det nye studie.

Undersøgelsen er gennemført med de hårdest ramte patienter, der har tilbagefald af CLL efter tidligere førstelinjebehandling. Studiet inkluderede i alt 225 CLL-patienter og er et samarbejde mellem Rigshospitalet og hollandske kolleger. Resultaterne af primæranalysen er udgivet i The Lancet Oncology.

Opløftende resultater

I studiet anvendte forskergruppen BTK-hæmmeren ibrutinib og BCL2-hæmmeren venetoclax, som er de to nuværende mest effektive, målrettede behandlinger af CLL. 

Deltagerne i studiet blev alle behandlet med ibrutinib og venetoclax i kombination i lidt over et år. Patienter, der havde synlig minimal restsygdom (MRD), fortsatte ibrutinib monoterapi som vedligeholdelsesbehandling. Patienter, der ikke længere havde målbar MRD, blev randomiseret mellem observation med MRD-målinger hver tredje måned eller ibrutinib vedligeholdelsesbehandling. For patienterne randomiseret til observation blev kombinationsterapien bestående af ibrutinib plus venetoclax gentstartet ved tegn på synlig MRD.

Og resultaterne var opløftende allerede efter 15 måneder, forklarer Carsten Niemann.

“Resultaterne er rigtig opløftende, da patientgruppen generelt har en dårlig prognose. Det viser samtidig, at det er sikkert at genstarte behandlingen, før patienterne får klinisk tilbagefald,” siger han.

Efter 15 måneder havde 60 procent ingen tegn eller symptomer på sygdom (komplet remission), og hos halvdelen kunne man heller ikke måle MRD i blodet. Derudover havde kun en enkelt patient brug for at genoptage behandlingen grundet synlig MRD indenfor et år efter randomisering til ophør af behandling.

Flere opnår sygdomsfrioverlevelse

Der er brug for mere effektive behandlinger for CLL, mener Carsten Niemann. Han forklarer, at op til halvdelen af alle CLL-patienterne stopper med deres behandling med monoterapi bestående af ibrutinib inden for tre år grundet tilbagefald eller bivirkninger. Og for patienter, der modtager kombinationsbehandling med venetoclax og immunbehandling med CD20-antistoffet rituximab, er det heller ikke opløftende med hensyn til langvarig sygdomsfrihed (for patienter, der har haft tilbagefald).

"For kombinationsterapien med venetoclax og rituximab er under 60 procent sygdomsfri efter fire år, og der er derfor brug for, at vi skruer yderligere på nogle værktøjer. De foreløbige resultater i VISION/HO141-studiet tyder på, at en større andel af patienterne kan opnå sygdomsfri overlevelse, hvis vi kombinerer ibrutinib og venetoclax, samtidig med at vi tilpasser behandlingen ud fra MRD,” siger Carsten Niemann.

Han understreger samtidig, at det kun er primæranalysen, der foreligger, og at det kan være usikkert at sammenligne data på tværs af studier. Langtidsdata, som er planlagt til en opfølgning efter 51 måneder, foreligger om to år tidligst.

Kontinuerlig og valideret metode

I studiet havde forskerne fastsat bestemte værdier for MRD for, hvornår behandlingen skulle stoppe eller genoptages. Deltagere, der havde umålbar restsygdom defineret som MRD <10⁻⁴ ( mindre end én CLL celle pr. 10.000 leukocytter i blodet), blev tilfældigt tildelt vedligeholdelsesterapi eller behandlingsophør. 

Deltagere, der var MRD-positive fortsatte med at modtage ibrutinib som monoterapi, og for deltagere, hvis MRD-værdi steg til >10⁻² blev kombinationsbehandlingen med ibrutinib plus venetoclax genstartet.

Værdierne er fastsat efter standardniveauer inden for CLL og blev målt ved hjælp af flowcymetri. En behandling baseret på MRD-værdier sætter dog også højere krav til klinikere og laboratorier, forklarer Carsten Niemann. 

“Det er utrolig vigtigt, at man har en klar og valideret metode til at måle MRD-værdierne og gør det kontinuerligt ens, for ellers er det ikke til gavn. Derudover er det også vigtigt ikke at igangsætte eller stoppe en behandling for hurtigt, da vi ved, at MRD-niveauer kan stige og derefter stagnere på et stabilt niveau igen,” siger han.

Et komplekst paradigmeskift 

Studiet er det første af sin slags, som har individualiseret intensiteten af behandlingen ud fra MRD-målinger og genoptaget behandlingen ved stigende MRD inden for de CLL. Men det bliver langt fra det eneste i den nærmeste fremtid, hvis det står til Carsten Niemann.

“Det er et skridt på vejen til langt mere individualiserede behandlinger præcis som personlig medicin, hvor målet her er, at vi sikrer, at patienterne får den bedste behandling til at bekæmpe kræften, men uden at det er for intensivt for at undgå bivirkningerne,” siger han. 

Carsten Niemann kalder det for et paradigmeskifte, hvis MRD-styret behandling skal implementeres indenfor CLL. Og store forandringer kan også medfører store udfordringer, for det kræver langt mere af klinikerne og behandlingsstederne, fordi der kontinuerligt skal foretages dyre laboratorietest, forklarer han.

MRD-styret behandling som førstelinjebehandling

MRD-styret behandling anvendes inden for andre hæmatologiske kræftformer som CML, i nogle situationer for AML og Hodgkin Lymfom baseret på PET-scanninger. Derfor bør patienter med relaps ikke nødvendigvis være den eneste indikation for metoden ved CLL.

Carsten Niemann og hans kolleger fra Holland er i gang med at undersøge effekten og sikkerheden af at tilpasse behandlingen ud fra MRD ved som førstelinjebehandling til CLL-patienter. 

Derudover undersøger forskergruppen også, hvilken effekt det vil have at ændre behandlingen frem for dosisøgning ved højere MRD-værdier. 

“På sigt er visionen, at vi kan udarbejde en algoritme for, hvilken behandling der passer bedst til den enkelte patient ud fra bio- og data-markører og derefter tilpasse typen, varigheden og intensiteten af den ud fra MRD-målinger. Det kræver langt mere af klinikerne og behandlingsstederne, men hvis MRD-styret behandling viser sig at være mere effektivt, har vi så råd til at lade være,” siger Carsten Niemann.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur, neurologi
Gorm Palmgren - onkologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
Ebbe Fischer - allround
Hani Abu-Khalil - allround
Natacha Houlind Petersen - allround
Anne Westh - allround
Hanna Sigga Madslund - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

 

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether