Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Ny generation af antistoffer efterligner effekten af koagulationsfaktor

Non-faktor profylakse er en ny type blødermedicin, der er under udvikling, og undersøges i protokollerede studier på de to danske hæmofilicentre. Der er aktuelt et non-faktor præparat i handlen, mens flere andre præparater med forskellige virkningsmekanismer er på vej.

Som betegnelsen antyder, er non-faktor profylakse ikke behandling med koagulationsfaktor. Det er derimod behandling med antistoffer, som efterligner effekten af koagulationsfaktor, og den vej igennem påvirker den kaskade af enzymatiske processer, som igangsætter koagulationen. Behandlingsprincippet er især relevant for bløderpatienter, der danner inhibitor-antistoffer mod standard rekombinant faktormedicin. Risikoen for, at der opstår antistoffer mod faktormedicinen er størst hos blødere med svær hæmofili, da de ikke danner den manglende faktor, og immunsystemet derfor opfatter faktoren som fremmed.

Antistoffers effektvarighed er markant længere end varigheden af den rekombinante faktorbehandling. Ved udskillelse fra kroppen er halveringstiden op til 28 dage. Det er en fordel for bløderpatienterne.

"Når vi anvender non-faktor profylakse, opnår vi, at et mere stabilt faktorniveau i blodet. Patienterne får, hvad der funktionelt svarer til en stabil koagulation. Den ligger måske ikke inden for normalen, men niveauet sikrer patienterne et liv, hvor de ikke er i risiko for at få indre blødninger," siger Peter Kampmann, overlæge og teamleder ved Rigshospitalets Klinik for Blodsygdomme.          

Konkurrence om at optimere effekten


I dag er der et enkelt non-faktor præparat i handlen, Hemlibra (emicizumab). Hemlibra er et såkaldt kimært, bispecifikt, humaniseret antistof. Præparatet er indiceret til patienter med hæmofili A med udviklede faktor otte (F8)-inhibitorer. Hemlibra er rettet imod faktor ni a (F9a) og faktor ti a (F10a), og efterligner på den måde effekten af F8. Herved sikres aktiveringen af F10a, som igen sikrer, at trombin kan aktivere omdannelsen af fibrinogen til fibrin, og blodet kan koagulere.

"For nuværende er Hemlibra den eneste non-faktor profylakse, der er i handlen. Men der er konkurrerende lægemidler på vej, som sigter i mod at optimere og gøre effekten af profylaksen endnu mere forudsigelig," siger Peter Kampmann. 

Indtil videre er få bløderpatienter skiftet til non-faktor profylakse, men Peter Kampmann forudser, at denne type behandling kan komme til at spille en vigtig rolle i behandlingen af hæmofili fremadrettet.

Patienter, som er i behandling med non-faktor profylakse er ikke i stand til at op- eller nedregulere niveauet af faktor i blodet. De skal derfor fortsat have rekombinant faktormedicin i tilfælde af, at de alligevel skulle få en blødning.

Hemlibra godkendt af Medicinrådet i 2018

Hemlibra blev i juni 2018 anbefalet af Medicinrådet til forebyggende behandling af patienter med hæmofili A med inhibitor. Medicinrådet vurderede, at Hemlibra for en gruppe hæmofili A-patienter med inhibitor ville være det eneste reelle forebyggende behandlingstilbud.

Godkendelsen var baseret på data fra to store fase III-studier, som havde inkluderet voksne, unge og børn med svær hæmofili A med inhibitor. Studierne viste, at Hemlibra gav 87 procent færre blødninger hos voksne og unge over 12 år sammenlignet med behandling givet efter behov. Sammenlignet med standard profylakse reducerede Hemlibra blødningsraten med 79 procent.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift