Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Hemlibra halverer antallet af infusioner hos patienter med hæmofili A

ASH: Patienter med hæmofili A uden inhibitorer, som er i behandling med Hemlibra (emicizumab) har brug for halvt så mange infusioner, som hvis de er i behandling med faktor VIII-profylakse.

Det viser en analyse af data fra HAVEN 3, som blev præsenteret på ASH 2019.

48 voksne patienter fra fase III-studiet HAVEN 3, deltog før HAVEN 3 i et non-interventionsstudie (NIS), hvor de i lidt over et halvt år blev behandlet med faktor VIII-profylakse. En ny analyse af data fra dette forstudie og samme patienters data fra HAVEN 3 viser, at patienterne havde omkring halvt så mange blødninger, da de var i behandling med Hemlibra, som de havde ved faktor VIII-profylakse (71/137). Deres behov for infusioner var derfor også mindre, og analysen viser, at patienterne i gennemsnit fik syv infusioner om året ved Hemlibra-behandling mod 15 ved faktor VIII-profylakse.

Ved de enkelte blødninger blev der givet omtrent samme mængde medicin i de to studier, men fordi patienterne i behandling med Hemlibra havde færre blødninger var den gennemsnitlige mængde medicin, som hver patient fik på årsbasis kun en tredjedel af, hvad de fik ved faktor VIII-profylakse (IU 209/602).

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift