Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Hemlibra halverer antallet af infusioner hos patienter med hæmofili A

ASH: Patienter med hæmofili A uden inhibitorer, som er i behandling med Hemlibra (emicizumab) har brug for halvt så mange infusioner, som hvis de er i behandling med faktor VIII-profylakse.

Det viser en analyse af data fra HAVEN 3, som blev præsenteret på ASH 2019.

48 voksne patienter fra fase III-studiet HAVEN 3, deltog før HAVEN 3 i et non-interventionsstudie (NIS), hvor de i lidt over et halvt år blev behandlet med faktor VIII-profylakse. En ny analyse af data fra dette forstudie og samme patienters data fra HAVEN 3 viser, at patienterne havde omkring halvt så mange blødninger, da de var i behandling med Hemlibra, som de havde ved faktor VIII-profylakse (71/137). Deres behov for infusioner var derfor også mindre, og analysen viser, at patienterne i gennemsnit fik syv infusioner om året ved Hemlibra-behandling mod 15 ved faktor VIII-profylakse.

Ved de enkelte blødninger blev der givet omtrent samme mængde medicin i de to studier, men fordi patienterne i behandling med Hemlibra havde færre blødninger var den gennemsnitlige mængde medicin, som hver patient fik på årsbasis kun en tredjedel af, hvad de fik ved faktor VIII-profylakse (IU 209/602).

Udskriv Email

Dansk Hodgkingruppe vil granske tyske data om stråling

At stråle eller ikke at stråle. Det er et spørgsmål, som den danske Hodgkingruppe vil overveje, efter at tyske hæmatologer har droppet afsluttende strålebehandling som standard for patienter med nydiagnosticeret højrisiko Hodgkinlymfom. Umiddelbart er der dog ikke planer om at ændre den danske strategi, fortæller overlæge Peter Kamper.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift